Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Comitetul Regiunilor indeamna la imbunatatirea planificarii si gestionarii fondurilor structurale

Comitetul Regiunilor (CoR) urmareste sa contribuie la configurarea cadrului normativ al politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020. Principalul obiectiv consta in simplificarea si cresterea eficientei si sinergiei acesteia cu Strategia Europa 2020.

Cadrul strategic comun (CSC) reprezinta principalul instrument de coordonare a diverselor fonduri ale politicii regionale a UE (Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime).

Prin stabilirea de reguli comune si prin clarificarea rolului fiecarui fond, CSC ar trebui sa evite suprapunerile si neconcordantele, armonizand in acelasi timp procedurile. Intr-un aviz elaborat de Marek Woźniak (PL-PPE), presedintele regiunii Marea Polonie, CoR a indemnat la imbunatatirea actualului CSC, printr-o mai precisa definire a mecanismelor de implementare a fondurilor, oferind astfel o valoare adaugata evidenta in raport cu propunerile de regulamente privind fiecare fond in parte.

De asemenea, regiunile si orasele din UE si-au exprimat preocuparea fata de posibilitatea reprogramarii frecvente, permisa de prevederile actuale, care ar putea pune sub semnul intrebarii stabilitatea planificarii multianuale a investitiilor. Conform avizului, pentru a evita ca fondurile sa devina mai putin previzibile, exercitiul de reprogramare trebuie sa aiba loc doar daca este absolut necesar. Din acest motiv, CoR isi manifesta rezervele fata de revizuirea CSC, plecand de la noua guvernanta economica a UE, declarandu-se insa in favoarea eventualei revizuiri a contractelor de parteneriat si a programelor operationale, pe baza recomandarilor formulate in urma semestrului european.

In ceea ce priveste obiectivul de imbunatatire a coordonarii fondurilor, CoR subliniaza ca CSC trebuie sa elimine pericolul suprapunerilor. Pentru a evita cu succes suprapunerile si neconcordantele, Comisia ar trebui sa faca mai mult decat ceea ce face in prezent, si anume sa identifice eventuala complementaritate dintre actiunile orientative si prioritatile de investitii. In aviz se recomanda si punerea in aplicare a unor programe operationale bazate pe mai multe fonduri.

Este nevoie de reguli si prevederi mai bune, pentru a coordona fondurile CSC cu alte domenii si instrumente de politica, precum Orizont 2020 – noul program-cadru al Europei pentru cercetare si dezvoltare. In aceasta privinta, CoR saluta recomandarea Comisiei, de cofinantare, prin fondurile CSC, a unor parteneriate intre invatamant, intreprinderi si cercetare.

Urmatoarea etapa a lucrarilor legate de proiectul de propunere al Comisiei privind CSC vizeaza optiunea de a distribui dispozitiile intr-o anexa la regulamentul general si un act delegat, cu prevederea unor actiuni orientative cu mare valoare adaugata la nivel european si a unor prioritati de cooperare.

Astfel, Comitetul Regiunilor nu ar mai putea participa la definirea unei parti importante a CSC, cuprinsa in actul delegat, deoarece, conform Tratatului de la Lisabona, CoR nu este implicat in adoptarea acestor acte. Din aceasta cauza, CoR se opune scindarii prevederilor in doua categorii, avand in vedere ca, in conformitate cu articolul 177 TFUE, CSC face parte dintre domeniile pentru care consultarea CoR este obligatorie. Parlamentul European si Consiliul s-au pronuntat de asemenea impotriva acestei impartiri, urmand sa se constate daca Comisia Europeana isi va revizui pozitia in aceasta privinta.

Dupa adoptarea avizului cu unanimitate de voturi, raportorul Woźniak, a afirmat urmatoarele: „CSC reprezinta un instrument esential de sporire a eficientei fondurilor structurale, astfel incat obiectivele Strategiei Europa 2020 sa poata fi atinse. Daca se doreste crearea de mai multe locuri de munca, sustinerea actiunilor inovatoare ale IMM-urilor si pregatirea lucratorilor pentru o crestere durabila si inteligenta, aceste fonduri trebuie sa se dovedeasca performante. In acest sens, un cadru strategic comun imbunatatit poate face diferenta.”

Integrarea diferitelor fonduri a constituit si subiectul discutiilor care au precedat adoptarea unui aviz privind dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea comunitatii (DLRC), elaborat de Graham Garvie (UK-ALDE), membru al Consiliului regiunii frontaliere scotiene. Regiunile si orasele considera ca DLRC reprezinta unul dintre cele mai inovatoare aspecte ale viitoarei politici de coeziune. In aviz se subliniaza ca DLRC este singura dispozitie din noul regulament privind dispozitiile comune prin care se prevad in mod specific sinergii reale la nivelul implementarii, in vederea utilizarii Fondului european agricol pentru dezvoltare rurala, a Fondului european pentru pescuit si a Fondului de coeziune.

In acest context, DLRC poate functiona ca un „ghiseu unic” pentru beneficiarii de la nivel local, motiv pentru care ea trebuie sa beneficieze de o sustinere ferma. Principala ingrijorare a CoR este legata de faptul ca diversele tipuri de gestiune financiara, constrangeri de audit si autoritati de management ar putea duce la intarzieri de implementare si ar putea descuraja autoritatile de management sa demareze initiative DLRC.

„Noua propunere privind dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea comunitatii reprezinta un instrument esential de reunire a fondurilor europene regionale, agricole si sociale existente si de fructificare a acestora prin responsabilizarea comunitatilor locale", a afirmat Garvie, adaugand ca asteapta cu nerabdare „ca analiza aprofundata continuta in aviz sa-si dovedeasca utilitatea pentru Consiliu si Parlamentul European. Aceasta poate reprezenta o modalitate foarte eficienta de responsabilizare a comunitatilor locale de catre diversele tari si regiuni, abolind barierele artificiale dintre fonduri”.

Pe langa chestiunea integrarii fondurilor de coeziune, o alta tema de mare interes pentru sesiunea plenara a constituit-o implicarea efectiva a autoritatilor locale si regionale in definirea viitoarelor programe operationale si a noilor contracte de parteneriat. Astfel, prin adoptarea avizului elaborat de Stanisław Szwabski (PL-AE), CoR si-a exprimat sprijinul deplin fata de propunerea Comisiei de introducere a unui cod european de conduita in materie de parteneriat (CECP), care sa vina in completarea regulamentului privind dispozitiile comune.

Regiunile si orasele regreta hotararea Consiliului de a elimina CECP din pachetul de negociere. In ceea ce priveste principiile codului, CoR subliniaza ca parteneriatul reprezinta o conditie indispensabila pentru o politica de coeziune eficienta si pentru asigurarea legaturii dintre orientarile strategice formulate de UE si provocarile de la nivel local. In aviz se insista asupra necesitatii ierarhizarii partenerilor si a recunoasterii rolului autoritatilor locale si regionale de parteneri principali, in virtutea legitimitatii lor democratice si a atributiilor care le revin in gestionarea fondurilor structurale si in cofinantarea politicilor UE.

„CoR saluta publicarea proiectului de cod de conduita care ar urma sa se aplice tuturor fondurilor UE care au legatura cu politica de coeziune. De asemenea, eu personal apreciez oportunitatea de a contribui astfel la finalizarea sa acum”, a afirmat Szwabski, subliniind: „Comisia intentioneaza sa adopte CECP ca act delegat imediat dupa intrarea in vigoare a regulamentului privind dispozitiile comune. In cazul in care se hotaraste sa se acorde un alt statut juridic acestui document, Comitetul face apel la adoptarea unor solutii care sa asigure o imbunatatire reala, de inalta calitate, a respectarii principiilor parteneriatului in perioada de programare bugetara 2014-2020”.

Sursa: Comitetul Regiunilor

Vizualizări: 80