Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Suspiciuni de frauda de 1 milion de euro la Administratia Fondului pentru Mediu

Corpul de control al Primului-ministru a efectuat o verificare la Administratia Fondului pentru Mediu pentru perioada de activitate cuprinsa intre 1.01.2009 – 31.07.2012. In urma acestei actiuni, s-au constatat urmatoarele:

I. Despre constituirea si gestionarea resurselor financiare aferente Fondului de mediu

1. La data controlului, Administratia Fondului pentru Mediu nu detinea o evidenta certa a creantelor de recuperat la bugetul Fondului pentru mediu, datele furnizate de Directia economica nefiind in concordanta cu datele oferite de Directia Venituri, careia ii revenea, in principal, obligatia de a asigura evidenta analitica a platitorilor, precum si evidenta incasarilor la bugetul fondului.

2. Reprezentantii Administratiei Fondului de Mediu nu au efectuat inspectii fiscale la platitorii care inregistrau debite restante, au emis titluri executorii cu mare intarziere fata de data stabilirii obligatiilor fiscale si nu au continuat procedurile de executare silita a obligatiilor fiscale restante, desi gradul de incasare a veniturilor in anii 2010 si 2011 a fost foarte redus.

Ca urmare a exercitarii defectuoase a atributiilor de serviciu, la data de 13.07.2012, un procent de 52,13% din totalul creantelor de recuperat, respectiv suma de 230.571.271,00 RON a reprezentat obligatiile de plata ale unui numar de 4 contribuabili, respectiv SC PRODELIVERY SRL, SC TOTI MARKETING&DISTRIBUTION SRL, SC EUROPLAST PRODUCTION &DISTRIBUTION SRL si SC CONPA DISTRIBUTION SRL .

II. Despre derularea proiectelor finantate prin „Programul privind producerea energiei din surse regenerabile.”

In perioada verificata, pentru finantarea „Programului privind producerea energiei din surse regenerabile”, Administratia Fondului pentru Mediu a organizat doua sesiuni de selectare a proiectelor. La data de 5.07.2012, erau incheiate contracte de finantare nerambursabila pentru un numar de 70 de proiecte, avand o valoare totala contractuala de 1.235.771.072,02 RON, din care doar 11 proiecte se aflau in derulare, restul de 59 fiind suspendate din cauza insuficientei fondurilor necesare decontarilor.

Pentru patru proiecte privind parcuri eoliene, implementate in aceeasi zona, respectiv comuna Dranceni, judetul Vaslui, avand ca beneficiari SC ELECTRICA SERV SRL (2 proiecte), SC EXACTECH SRL si SC HOME STORES CONCEPT SRL, societati comerciale intre care exista legaturi in ceea ce priveste asociatii, administratorii si sediile sociale, a fost decontata suma totala de 87.043.920,33 RON.

Valoarea contractata, corespunzatoare celor patru proiecte, a reprezentat doar 9,06% din valoarea totala contractata pentru cele 70 de proiecte, dar suma decontata pentru acestea a reprezentat 64,24% din valoarea totala decontata in cadrul acestui program.

In legatura cu asociatii si/sau administratorii beneficiarilor SC ELECTRICA SERV SRL si SC HOME STORES CONCEPT SRL, precum si ai SC EOL GENERAL SERVICE SRL – executantul lucrarilor de infrastructura in cadrul celor patru proiecte, s-au constatat urmatoarele:

 • Prin decizia penala nr.2.450 din 7.12.2011, ramasa definitiva, „Curtea de Apel Bucuresti a hotarat condamnarea lui Vicol Mihai Tiberiu la pedeapsa de 4 ani si 9 luni inchisoare si a numitei Capota Gina la pedeapsa de 3 ani inchisoare, in regim de detentie, pentru savarsirea mai multor infractiuni de fals si infractiuni contra intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Cele patru parcuri eoliene au fost amplasate in aceeasi zona, situata in extravilanul comunei Dranceni, judetul Vaslui, pe tarlale invecinate, putand fi considerate ca parti componente ale unui parc eolian unitar.

Procedand la dezmembrarea parcului eolian unitar in patru parti componente, beneficiarii SC ELECTRICA SERV SRL , SC EXACTECH SRL si SC HOME STORES CONCEPT SRL au solicitat finantari nerambursabile in cadrul a patru proiecte, aparent distincte, ceea ce a avut drept consecinta aprobarea de catre Administratia Fondului pentru Mediu a unei finantari nerambursabile in cuantum total de 112.006.452,64 RON.

In acest sens este relevant faptul ca potrivit dispozitiilor art.21 alin (1) si (2) din Ghidul de finantare al acestui program, aprobat prin ordin de ministru, suma maxima care putea fi acordata unui beneficiar, in cadrul sesiunii de finantare, era de 30.000.000 RON pentru fiecare proiect, un solicitant putand depune in cadrul sesiunii de finantare un singur proiect.

In legatura cu cele patru proiecte, verificarile efectuate au evidentiat si urmatoarele aspecte comune:
 • Studiile de fezabilitate, studiile geotehnice, studiile topografice, expertizele tehnice pentru drumul de exploatare si proiectele tehnice pentru executia lucrarilor au fost realizate, de regula, de aceiasi operatori economici pentru toate cele 4 proiecte si prezinta foarte multe asemanari, fiind aproape identice.
 • Toate turbinele eoliene achizitionate si instalate au fost produse de VESTAS DESUTSCHLAND GmbH
 • Pentru achizitia lucrarilor de infrastructura, rezistenta, platforme si retele electrice, in cadrul celor patru proiecte, au fost declarate castigatoare ofertele depuse de SC EOL GENERAL SERVICE SRL, societate comerciala infiintata la data de 26.02.2011 de catre beneficiarii finantarilor nerambursabile.
 • Desi toate turbinele eoliene au fost fabricate de acelasi producator, costul pentru 1MW instalat propus spre finantare a cunoscut variatii foarte mari si nejustificate de la 2.339.585,53 EUR, in primul proiect depus in anul 2009, la 6.090.300,02 EUR in proiectul propus de SC EXACTECH SRL in anul 2010.
 • Intre beneficiarii acestor finantari nerambursabile si alte societati comerciale avand asociati sau administratori comuni cu cei ai beneficiarilor, in anul 2011, au fost efectuate transferuri de bani, in cuantumuri foarte mari (echivalentul a zeci de milioane de euro), in conditiile in care unele dintre societatile comerciale nu aveau angajati.

Avand in vedere necesitatea asigurarii cofinantarii celor 4 proiecte, precum si lipsa documentelor justificative care sa ateste provenienta licita a sumelor transferate intre operatorii economici, rezulta indicii privind caracterul fictiv al relatiilor comerciale in baza carora s-au efectuat platile.

In legatura cu capacitatea beneficiarilor de a asigura sursele de cofinantare a proiectelor, s-au constatat urmatoarele:
 • In niciunul din cele patru proiecte, reprezentantii Administratiei Fondului pentru Mediu nu au solicitat societatilor respective documente justificative privind capacitatea fiecarui solicitant de a cofinanta proiectul si nici documente care sa ateste asigurarea procentului din contributia proprie prin credite bancare, asa cum au precizat in cererile de finantare.
 • Garantarea finantarii nerambursabile acordata din bugetul fondului pentru mediu s-a facut cu bilete la ordin, in alb, cu clauza „fara protest”, avalizate doar de administratorul operatorului economic sau de unul dintre asociatii principali ai acestuia, in calitate de persoana fizica si nu de o unitate bancara sau de catre o alta persoana fizica sau juridica cu o bonitate dovedita. In situatia refuzarii la plata a biletelor la ordin pentru lipsa partiala sau totala a disponibilitatilor banesti ale celor trei beneficiari, Administratia Fondului pentru mediu se va afla in imposibilitatea recuperarii finantarii acordate, precum si a altor cheltuieli generate de incalcarea prevederilor contractuale.

In acest sens, este relevant faptul ca SC ELECTRICA SERV SRL a fost inregistrata in anul 2008, anterior obtinerii finantarii nerambursabile, la Centrala Incidentelor de Plati, cu incidente majore de plata cu bilete la ordin. Acest aspect a fost cunoscut si de catre reprezentantii Administratiei Fondului pentru Mediu in urma analizei documentelor anexate cererilor de finantare.

Prin incheierea de acte aditionale la contractele de finantare, reprezentantii Administratiei Fondului pentru Mediu au fost de acord cu solicitarile beneficiarilor de modificare a graficelor de efectuare a platilor, in sensul devansarii datelor pentru depunerea cererilor de tragere. Acest fapt a determinat decontarea in cadrul celor patru proiecte, in perioada iunie-octombrie 2011, cu 42.836.997,91 RON mai mult decat prevederile graficelor initiale de efectuare a platilor.

III. Despre implicarea directa a presedintelui Administratiei Fondului pentru Mediu, Popescu Gheorghe, in acordarea finantarii nerambursabile in cadrul celor patru proiecte.

]Implicarea presedintelui in acordarea finantarii nerambursabile pentru cele patru proiecte rezulta din urmatoarele imprejurari:
 • La data de 22.06.2011, acesta s-a deplasat alaturi de responsabilul de proiect in comuna Dranceni, Vaslui unde au constatat ca la 2 zile de la data depunerii cererii de tragere nr.1, toti pilonii, in numar de 32, aferenti celor doua turbine au fost turnati la 22 m adancime precum si faptul ca fusese realizata reteaua subterana de cabluri electrice care facea legatura fiecarei turbine cu punctul de conexiune la sistemul energetic.
 • Toate cele patru contracte pentru finantarea nerambursabila au fost semnate de presedintele Gheorghe Popescu
 • Toate cererile de tragere depuse de beneficiari au fost de asemenea aprobate de presedinte.

Potrivit dispozitiilor art.4 alin (4) din OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu, presedintele are calitatea de ordonator de credite. In aceasta calitate, presedintele raspunde de angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare repartizate si aprobate, precum si pentru angajarea si utilizarea creditelor bugetare pe baza unei gestiuni financiare.
Avand in vedere dispozitiile art.13 alin (1) din OUG 43/2002 privind DNA, cu modificarile si completarile ulterioare, care reglementeaza competenta materiala de efectuare a urmaririi penale, daca „s-a cauzat o paguba materiala mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro, in cazul infractiunilor prevazute la art. 248 din Codul penal”, Corpul de control al primului ministru va sesiza DNA, organul de urmarire penala competent sa cerceteze posibilele fapte de natura penala constatate in cadrul actiunii de control privind activitatea Administratiei Fondului pentru Mediu.

Sursa: Guvernul Romaniei

Vizualizări: 387