Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POR: Comitetul de Monitorizare a aprobat realocari de fonduri in cadrul Axelor Prioritare

In cadrul reuniunii CM POR din 23-24 octombrie a fost aprobat Planul de Evaluare al POR pentru perioada 2013 – 2015, modificarea Strategiei de Asistenta Tehnica pentru POR, a Planului Multianual de Evaluare pentru perioada 2007 – 2013 si a criteriilor de eligibilitate pentru Axa Prioritara 1- Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere, DMI 1.2 - Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte.

In cadrul Axei Prioritare 6 – Asistenta Tehnica, suma de 10.370.640 Euro (contributie FEDER + buget de stat) a fost realocata din DMI 6.2 – Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind POR catre DMI 6.1 Sprijinirea managementului, implementarii si evaluarii POR.

In Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, in cadrul Axei Prioritare 3 - Imbunatatirea infrastructurii sociale, a fost realocata suma de 980.845 Euro (contributie FEDER + buget de stat) din DMI 3.3 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta, catre DMI 3.4. Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua.

Pentru Regiunea de Dezvoltare Centru s-au aprobat urmatoarele:

  • Axa Prioritara 3 - Imbunatatirea infrastructurii sociale - suma de 553.945 Euro (contributie FEDER + buget de stat) a fost realocata de la DMI 3.3 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta catre DMI 3.1 Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate;
  • Axa Prioritara 5 - Dezvoltarea durabila si promovarea turismului - a fost realocata suma de 2.130.00 Euro (contributie FEDER + buget de stat) de la DMI 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice catre DMI 5.1. Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe;
  • Finantarea proiectelor depuse in cadrul DMI 5.1. Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe dupa data de 23 octombrie 2012, din economiile realizate si corectiile aplicate pentru acest DMI, la nivelul regiunii.

Descarca hotararile CM

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Vizualizări: 64