Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Modificari si realocari in cadrul Programului Operational Regional

In cadrul sedintei Comitetului de Monitorizare al POR din 24 – 25 mai 2012, pe langa aprobarea Raportului Anual de Implementare 2011 al POR si introducerea unui nou Domeniu Major de Interventie Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a cladirilor de locuit in cadrul Axei Prioritare 1 - Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor, a fost aprobat si un pachet de modificari si realocari.

Astfel, in cadrul Axei Prioritare 3 - Imbunatatirea infrastructurii sociale, din DMI 3.3 "Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta", s-au facut umatoarele realocari:

  • Regiunea de Dezvoltare Nord- Vest - a fost realocata suma de 0,95 milioane euro catre DMI 3.4. Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua;
  • Regiunea de Dezvoltare Sud Vest Oltenia – 372,777 euro au fost realocati catre DMI 3.4. Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua;
  • Regiunea de Dezvoltare Vest – 332,290.72 euro catre DMI 3.2. Reabilitarea /modernizarea /dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale;
  • Regiunea de Dezvoltare Centru – 553,945.42 euro ce vor fi realocati dupa sedinta CDR Centru.

De asemenea, in cadrul Axei Prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local, in Regiunea Sud Vest Oltenia, a fost realocata suma de 0,59 mil euro din DMI 4.2. "Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati" catre DMI 4.3. "Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor".

Totodata, s-a aprobat redeschiderea apelului de proiecte pentru DMI 5.2 "Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice" in Regiunile Sud-Vest si Centru.

O modificare importanta este introducerea in Strategia de Asistenta Tehnica pentru Programul Operational Regional a eligibilitatii activitatilor de realizare de studii, documentatii tehnico-economice, analize, rapoarte si strategii, respective a cheltuielilor aferente. Aceasta modificare va permite Autoritatii de Management si Organismelor Intermediare sa declare ca fiind eligibile acest tip de cheltuieli, sprijinind astfel elaborarea de documentatii tehnice pentru urmatoarea perioada de programare.

Pentru a consulta hotararile si procesele verbale ale sedintelor CM POR, click aici.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Vizualizări: 65