Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Programare 2014-2020: Anunt de selectie a organizatiilor pentru Comitetul Consultativ pentru Coeziunea Teritoriala

MDRT a publicat anuntul privind selectia partenerilor reprezentand organizatii din mediul economic, social, academic si societatea civila in vederea participarii ca membri in cadrul Comitetului Consultativ privind Coeziunea Teritoriala (CCCT), constituit pentru pregatirea accesarii si implementarii fondurilor europene in perioada 2014 – 2020.

Comitetul este coordonat, in parteneriat, de catre Ministerul Afacerilor Europene si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, minister responsabil cu politica de dezvoltare teritoriala in Romania, care asigura si secretariatul comitetului.

Comitetul are misiunea de a:

 • asigura consultarile, in plen si in grupuri de lucru, privind elementele cu impact asupra coeziunii teritoriale, interventiile care vizeaza dimensiunea urbana a viitoarei politici de coeziune, strategiile macroregionale ale UE, inclusiv Strategia UE pentru Regiunea Dunarii, interventiile referitoare la obiectivul Uniunii Europene privind Cooperarea Teritoriala Europeana si privind documentele necesare fundamentarii dimensiunii teritoriale din Acordul de Parteneriat si din documentele de programare;
 • analiza coerenta la nivel teritorial a interventiilor propuse de comitetele consultative si de a formula catre CIAP propuneri privind abordarile teritoriale integrate, respectiv propuneri pentru investitii teritoriale integrate, interventii privind dezvoltarea urbana si dezvoltarea locala condusa de comunitate.

In cadrul acestuia se vor constitui urmatoarele 5 grupuri de lucru:
 • Cadrul strategic de dezvoltare teritoriala a Romaniei;
 • Dimensiunea urbana;
 • Instrumente de dezvoltare teritoriala, monitorizare si impact territorial;
 • Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii (GL SUERD) si alte strategii macroregionale;
 • Cooperarea teritoriala europeana.

Numarul si denumirea grupurilor de lucru este posibil sa fie modificata ca urmare a discutiilor in cadul CCCT si CIAP (Comitetul Interinstitutional pentru elaborarea Acordului de Parteneriat).

CCCT are in componenta sa maximum 30 de membri, dintre care maximum 30% sunt parteneri din mediul economic, social, academic si din societatea civila.

Procedura de selectie a partenerilor din mediul economic, social, academic si din societatea civila

Potrivit memorandumului aprobat – Anexa 2, pct. 5 categoriile pricipale avute in vedere sunt:
 • organizatii neguvernamentale;
 • confederatii patronale reprezentative la nivel national;
 • federatii patronale reprezentative la nivel sectorial;
 • asociatii profesionale;
 • confederatii sindicale reprezentative la nivel national;
 • federatii sindicale reprezentative la nivel sectorial;
 • Academia Romana;
 • institute de cercetare-dezvoltare;
 • institutii de invatamant superior;
 • pacte regionale pentru ocupare si incluziune sociala;
 • banci;
 • Camera de Comert si Industrie a Romaniei;
 • Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti;
 • camerele de comert judetene.

Criteriile minime care trebuie indeplinite de organizatiile interesate sunt urmatoarele:
 • expertiza relevanta detinuta in domeniul dezvoltarii si cooperarii teritoriale;
 • reprezentativitatea in raport cu alte organizatii similare.

Organizatiile interesate din mediul economic, social, academic si societatea civila trebuie sa transmita urmatoarele documente:
 • scrisoare de motivatie care sa contina urmatoarele informatii:
  • argumentarea relevantei organizatiei pentru activitatea CCCT si prezentarea principalelor potentiale contributii la activitatea comitetului cu evidentierea valorii adaugate pe care o poate aduce participarea organizatiei in cadrul comitetului;
  • nominalizarea persoanei propuse in calitate de membru al CCCT (si supleant) precum si persoanele propuse sa faca parte din cadrul grupurilor de lucru (GL).
  • pentru persoanele desemnate sa participe la actitivitatile CCCT/GL se vor prezenta si datele de contact potrivit formatului de mai jos:

Nr. crt. Nume si prenume Functie detinuta in cadrul organizatiei Date de contact Rolul in cadrul CCCT/GL Denumire GL
1.     Adresa:
Telefon:
Mobil:
Email:
Fax:
   
 • descrierea activitatii organizatiei cu evidentierea activitatilor derulate in domeniul dezvoltarii teritoriale si cooperarii teritoriale europene;
 • CV – urile persoanei propusa sa faca parte din CCCT (si supleant) precum si ale persoanelor care sa sunt propuse sa faca parte din grupurile de lucru.

Selectia organizatiilor se va realiza in functie de:
 • relevanta organizatiei pentru misiunea CCCT si pentru activitatea grupurilor de lucru;
 • gradul de reprezentativitate in raport cu alte organizatii similare;
 • expertiza detinuta in domeniu atat la nivel de institutie cat si expertiza detinuta de catre persoanele nominalizate (proiecte/strategii/elaborate/implementate/monitorizate, participarea la procesul de programare pentru perioada 2007 – 2013, participari la consultari publice, etc.);
 • analiza factorilor relevanti (stakeholder analysis) realizata de catre MDRT.

Se va avea in vedere selectarea a cel putin unei organizatii din mediul economic, social, academic, si din societatea civila.

Documentele vor fi transmise in atentia Directiei Generale Dezvoltare Teritoriala, pana pe data de 13 iulie 2012, ora 12.00, fax 0372 114 587, e-mail: liliana.georgescu@mdrt.ro.

Contact

Persoana de contact: Liliana GEORGESCU, consilier evaluare examinare, tel. 0372 114 560, e-mail: liliana.georgescu@mdrt.ro.

Sursa: MDRT

Vizualizări: 67