Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

AM POSDRU deleaga gestionarea proiectelor pe DMI 5.2 si 6.1 catre OI-urile Regionale

Avand in vedere modificarea Documentului Cadru de Implementare a POSDRU, prin semnarea Ordinului comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului afacerilor europene nr. 654/311/23.04.2012 pentru modificarea Ordinului comun al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului economiei si finantelor nr.79/384/2008, a fost aprobata delegarea implementarii si gestiunii proiectelor de grant, a proiectelor strategice si a proiectelor de ajutor de stat finantate in cadrul Domeniilor Majore de Interventie 5.2 si 6.1 catre Organismele Intermediare Regionale POSDRU.

In perioada imediat urmatoare, AM POSDRU va asigura derularea corespunzatoare a procesului de delegare a proiectelor finantate in cadrul acestor domenii catre OIR-uri.

Avand in vedere cele de mai sus, AM POSDRU adreseaza beneficiarilor proiectelor finantate in cadrul DMI 5.2 si DMI 6.1 rugamintea de a nu depune la registratura AM POSDRU, in intervalul 06.07.2012-20.07.2012, acte aditionale/notificari/cereri de rambursare aferente acestor proiecte.

In acest sens, AM POSDRU face urmatoarele mentiuni:

 • Actele aditionale/notificarile/cererile de rambursare aferente proiectelor finantate in cadrul DMI 5.2 si 6.1, depuse la registratura AM POSDRU in perioada 9.07.2012 20.07.2012 nu vor fi verificate/procesate de AM POSDRU;
 • Documentele mentionate la punctul 1 vor fi verificate/procesate de catre personalul Organismului Intermediar Regional POSDRU delegat/desemnat dupa repartizarea, respectiv preluarea in gestiune a fiecarui proiect aferent DMI 5.2 si DMI 6.1 de catre Organismul Intermediar Regional POSDRU responsabil, prin incheierea unui act aditional tripartit AM POSDRU – OIR POSDRU delegat – Beneficiar;
 • Prin exceptie de la prevederile de mai sus, vor fi verificate/procesate documentele care se incadreaza in urmatoarele situatii:
  • indeplinirea conditiilor impuse de contractul de finantare, si anume respectarea termenului de depunere a primei cereri de rambursare sau a cererii de rambursare finale, aceste termene fiind indeplinite in interiorul perioadei 9.07.2012 - 20.07.2012;
  • modificarile contractuale (acte aditionale/notificari) aferente contractelor de finantare, care in perioada 9.07.2012 - 20.07.2012 finalizeaza perioada de implementare a Proiectului;
  • documentele depuse de beneficiari ca raspuns la clarificarile solicitate de AM POSDRU pentru acte aditionale/notificari/cereri de rambursare inregistrate anterior datei de 9.07.2012;
  • certificate de atestare fiscala in vederea semnarii contractelor de finantare aferente cererii de propuneri de proiecte nr.110, Domeniul Major de Interventie 5.2.

Pentru a consulta listele de distributie a proiectelor pe DMI 6.1 si 5.2 pe Organisme Intermediare Regional, click aici.

Sursa: www.fseromania.ro

Vizualizări: 82