Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Guvernul a aprobat un program pentru constructia de locuinte cu chirie prin parteneriat public-privat

Guvernul a aprobat in sedinta de ieri, 18 aprilie, Programul „Constructia de locuinte cu chirie, realizate prin atragerea capitalului privat” care urmareste cresterea numarului de locuinte si constituirea, la nivel national, a unui fond de locuinte destinate inchirierii la care sa aiba acces cat mai multe persoane. Implementarea si derularea programului va fi realizata de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului (MDRT), prin Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL), prin incheierea de contracte de concesiune de lucrari publice.

Finantarea proiectarii, constructiei si exploatarii locuintelor se asigura de catre investitorii privati din surse proprii sau atrase. Finantarea structurii economice, tehnice si juridice a proiectelor, inclusiv elaborarea studiilor de fundamentare a deciziei de concesionare si a documentatiilor de atribuire a contractelor necesare implementarii programului, va fi realizata de ANL din surse de la bugetul de stat.

Investitorii privati vor primi in schimbul locuintelor realizate o cota-parte din chiriile incasate, insotita de unele plati unitare periodice, care urmeaza a fi rambursate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte din surse de la bugetul de stat.

Lucrarile de viabilizare si dotarile tehnico-edilitare se vor asigura de catre autoritatile publice locale si/sau de catre investitori, in conformitate cu contractele incheiate de ANL cu unitatile administrativ-teritoriale si/sau investitorii privati, modalitatea de realizare a acestora fiind analizata pentru fiecare proiect in parte. Astfel, lucrarile de viabilizare si tehnico-edilitare din exteriorul perimetrului destinat locuintelor se vor realiza de catre autoritatile publice locale, finantarea fiind asigurata din surse de la bugetul de stat si/sau bugetul local. Lucrarile de viabilizare si tehnico-edilitare din interiorul perimetrului destinat locuintelor se pot realiza fie de catre autoritatea publica locala, in masura in care se pot aloca fonduri in acest sens, fie de catre investitorul privat in cadrul contractului de concesiune.

Pentru asigurarea rentabilitatii proiectului se prevede ca Agentia Nationala pentru Locuinte va initia procedura de atribuire a contractului de concesiune numai dupa inceperea lucrarilor de viabilizare si tehnico-edilitare pana la limita perimetrului destinat constructiei de locuinte.

Investitorul privat este cel care, pe langa asumarea constructiei, va administra locuintele construite, colectand chiriile si cheltuielile de intretinere. La incetarea contractului de concesiune, activele realizate in cadrul programului raman in domeniul public al statului si in administrarea ANL.

Agentia Nationala pentru Locuinte va constitui o baza de date care va centraliza toate solicitarile pentru realizarea de locuinte prin program, formulate de autoritatile publice locale si/sau centrale, precum si datele privind terenurile disponibile si/sau constructiile nefinalizate in diverse stadii de executie aflate in proprietatea acestora, inclusiv situatia retelelor de utilitati si a dotarilor tehnico-edilitare necesare asigurarii conditiilor de locuit.

Consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti si Consiliul General al Municipiului Bucuresti stabilesc masurile necesare pentru luarea in evidenta si analiza solicitarilor de locuinte si dau publicitatii locul de primire a solicitarilor si actele justificative necesare. Cererile privind repartizarea de locuinte realizate prin Program se analizeaza de comisii constituite in acest scop.

Locuintele prin acest program se acorda in functie de rezultatele obtinute in urma aplicarii unei grile de criterii cu punctaje aferente. Solicitantul unei astfel de locuinte, precum si ceilalti membri ai familiei acestuia – sot/sotie, copii si/sau alte persoane aflate in intretinerea acestuia - nu trebuie sa detina o alta locuinta in proprietate exclusiva si/sau sa nu fie beneficiarul unei alte locuinte cu chirie, proprietate de stat sau proprietate a unitatii administrativ-teritoriale, in localitatea in care a solicitat locuinta. Titularul cererii de locuinta trebuie sa detina contract de munca, cu o vechime minima neintrerupta de cel putin un an. De asemenea, venitul mediu pe membru de familie pentru titularul cererii de locuinta trebuie sa fie de cel putin 50% din salariul mediu brut pe economie, dar nu mai mare de 100% din salariul mediu brut pe economie.

Cuantumul chiriei pentru o locuinta obtinuta prin acest program nu poate fi mai mare decat o treime din salariul mediu net pe economie, dar nu mai mic decat valoarea stabilita de amortizarea locuintei pe perioada normata de viata. Sumele incasate din chirii se vor distribui conform prevederilor legale astfel: 50% din cuantum se constituie venit la bugetul de stat, 30% din cuantum revine investitorului privat si 20% din cuantum revine Agentiei Nationale pentru Locuinte.

Sursa: MDRT

Vizualizări: 69