Ești membru? Cont nou / Autentificare
Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

POPAM 2014 - 2020 își propune în principal creșterea producției în acvacultură și procesare. De asemenea, îşi propune creșterea profitabilității operatorilor, conservarea biodiversității și protecția mediului, menținerea și crearea de locuri de muncă, în special în zonele pescărești. 

PU 1 Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv şi bazat pe cunoaştere

OS 1.1 Reducerea impactului pescuitului asupra mediului, inclusiv evitarea şi reducerea, în măsura posibilităţilor, a capturilor nedorite

OS 1.4 Creşterea competitivităţii şi a viabilităţii întreprinderilor din domeniul pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scară mică şi îmbunătăţirea siguranţei sau a condiţiilor de lucru

OS 1.5 Furnizarea de sprijin privind consolidarea dezvoltării tehnologice şi inovării, inclusiv a creşterii eficienţei energetice, şi a transferului de cunoștințe

PU 2 Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive şi bazate pe cunoaştere

OS 2.2 Sporirea competitivităţii şi a viabilităţii întreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv îmbunătăţirea siguranţei sau a condiţiilor de lucru, în special ale IMM-urilor

OS 2.1 Sprijinirea consolidării dezvoltării tehnologice, a inovării şi a transferului de cunoştinţe

OS 2.3 Protejarea şi refacerea biodiversităţii acvatice şi îmbunătăţirea ecosistemelor legate de acvacultură şi promovarea unei acvaculturi eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor

OS 2.4 Promovarea acvaculturii cu un nivel ridicat al protecţiei mediului înconjurător şi promovarea sănătăţii animalelor, precum şi a siguranţei şi sănătăţii publice

PU 3 Încurajarea punerii în aplicare a PCP

OS 3.1 Îmbunătăţirea şi furnizarea de cunoştinţe ştiinţifice şi îmbunătăţirea colectării şi gestionării datelor

OS 3.2 Asigurarea sprijinului pentru monitorizare, control şi aplicare, consolidarea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiei publice, fără creşterea sarcinilor administrative

PU 4 Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale

OS 4.1 Promovarea creşterii economice, a incluziunii sociale şi a creării de locuri de muncă şi furnizarea de sprijin pentru creşterea şanselor de angajare şi a mobilităţii forţei de muncă în cadrul comunităţilor costiere şi interioare, dependente de pescuit şi acvacultură, inclusiv diversificarea

PU 5 Stimularea comercializării şi prelucrării

PU 6 Încurajarea punerii în aplicare a PMI

OS 6.1 Dezvoltarea şi implementarea Politicii Maritime Integrate

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Instituție responsabilă: AM POPAM

Autoritatea de Management POPAM 2014-2020 este organizată în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Contact:

Adresă: Bd. Carol I nr. 24
Sector 3, Bucureşti
Tel.: +4 021 307 98 02
Fax: +4 021 307 24 74
E-mail: pescuit@madr.ro
Website: www.ampeste.ro

Alocare financiară:

POPAM beneficiază de o alocare financiară de aproximativ 223,71 milioane Euro.