Ești membru? Cont nou / Autentificare
Programul Național de Dezvoltare Rurală

Programul Național de Dezvoltare Rurală

PNDR 2014 - 2020 este programul prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România.

Sursă poză: Cramele Corcova, proiect finanțat în cadrul PNDR 2007 - 2013, www.corcova.ro

Măsura 1: Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare

Submăsura 1.2 Sprijin pentru activități demonstrative și acțiuni de informare

Submăsura 1.1 Sprijin pentru formarea profesională, precum și a acțiunilor pentru dobândirea de competențe

Măsura 2: Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei

Submăsura 2.1 Sprijin pentru ajutorul în vederea beneficierii de utilizarea serviciilor de consiliere

Măsura 3: Sisteme de calitate pentru produsele agricole și alimentare

Submăsura 3.1 Sprijin pentru participarea pentru prima dată la schemele de calitate

Submăsura 3.2 Sprijin pentru activităţile de informare şi de promovare desfăşurate de grupurile de producători în cadrul pieţei interne

Măsura 4: Investiții în active fizice

Submăsura 4.1 Investiții în exploatații agricole

Submăsura 4.1.a Investiții în exploatații pomicole

Submăsura 4.2 Sprijin pentru investiții în procesarea / marketingul produselor agricole

Submăsura 4.2.a Sprijin pentru investiții în procesarea / marketingul produselor din sectorul pomicol

Submăsura 4.3 Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice

Măsura 5: Refacerea potențialului de producție agricolă afectat de dezastre naturale și de evenimente catastrofale și instituirea unor măsuri de prevenire corespunzătoare

Măsura 6: Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor

Submăsura 6.1 Ajutor la înființarea de societăți pentru tinerii fermieri

Submăsura 6.2 Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale

Submăsura 6.3 Ajutor pentru începerea activității acordat pentru dezvoltarea fermelor mici

Submăsura 6.4 Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activităţi neagricole în cadrul IMM-urilor, microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din zonele rurale

Submăsura 6.5 Plăți pentru agricultori eligibile în cadrul schemei pentru micii fermieri care își transferă permanent exploatația către alt agricultor

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

6.5 Schema pentru micii fermieri

-

Măsura 7: Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale

Măsura 8: Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor

Submăsura 8.1 Sprijin pentru împădurire / crearea de suprafețe împădurite

Măsura 9: Înființarea de grupuri și organizații de producători în agricultură și silvicultură

Submăsura 9.1 Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol

Submăsura 9.1.a Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol

Măsura 15: Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor

Submăsura 15.1 Plăți pentru angajamentele în materie de silvomediu și climă

Măsura 16: Cooperare

Măsura 17: Gestionarea riscurilor

Submăsura 17.1 Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor

Submăsura 17.2 Fonduri mutuale pentru fenomene climatice cu efecte adverse, boli ale animalelor și ale plantelor, infestări parazitare și pentru incidente de mediu

Măsura 19: Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER (DLRC - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității)

Submăsura 19.1 Sprijin pregătitor

Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea operațiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Submăsura 19.3 Pregătirea și punerea în aplicare a activităților de cooperare ale grupului de acțiune locală

Submăsura 19.4 Sprijin pentru costurile de funcționare și animare

Măsura 20: Asistență tehnică pentru statele membre

Documente
Formulare Specifice Submăsuri.rar
Clarificari_privind_corelarea_puterii_masinii_cu_suprafata_fermei_pentru_achizitionarea_de_masini_agricole_prin_PNDR__-_30.06.2016.doc
Manual de procedură_tranziția angajamentelor de finanțare v04-ian_2016.pdf
Manual Procedură Achiziții-beneficiari privați_PNDR_2014-2020_V02.rar
Manual achizitii beneficiari publici V01 PNDR 2020.rar
Manual Procedură Autorizare Plăți-Vers.36.pdf
Manual Procedură Asistență Tehnică V01 și Formulare-apr 2016.rar
Ghid utilizare elemente de identitate vizuală_V3.pdf
Manualul de Identitate Vizuală al AFIR.pdf
Ordinul MADR 856 din 19 iulie 2016.pdf
Cerere retragere Cerere de Finanţare PNDR.doc
Formular_C3.1_Nota_explicativa_pentru_modificarea_Contractului_de_Finantare.doc
Cerere de plată_Formulare 6.1_6.3_6.5.rar
Manual_Procedura_Masura_Asistenta_Tehnica_si_Formulare_V03_-_PNDR_2020_.rar
Manual_procedura_Masura_Asistenta_Tehnica_si_Formulare__V04_-_PNDR_2020.rar
Manualul_de_procedura_achizitii_publice_contracte_finantate_prin_M_20_-_Asistenta_tehnica__V01.rar
Manual_Procedura_Achizitii_-_beneficiari_privati_PNDR_2014-2020__V03_.rar
MANUALUL UTILIZATORULUI PT DEFINITIA IMM COMISIA EUROPEANA.pdf
Manual_procedura_evaluare_selectare_PNDR_2020__versiune_08_.rar
Procedura_implementare_si_Formulare_generale_-_Sect._II_Autorizare_Plati_V06.rar
GHIDUL BDPR vers 07_2019_complet.pdf
_Manual_procedura_si_formulare_specifice_M17__v.02.rar
Manual_procedura_evaluare_selectare_PNDR_2020__versiune_15.rar
Programul Național de Dezvoltare Rurală

Instituție responsabilă: AM PNDR

Autoritatea de Management PNDR 2014-2020 este organizată în cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

Contact:

Adresă: Bd. Carol I, nr. 2-4, cod poștal 030163
Sector 3, București
Tel.: +4 021 307 85 66
Fax: +4 021 307 86 06
E-mail: pndr@madr.ro
Website: www.pndr.ro; www.madr.ro; www.afir.info

Alocare financiară:

PNDR beneficiază de o alocare financiară de 9,362 miliarde Euro.