Ești membru? Cont nou / Autentificare
Programul Operaţional Asistenţă Tehnică

Programul Operaţional Asistenţă Tehnică

POAT 2014-2020 are drept scop asigurarea unui proces de implementare eficientă şi eficace a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții în România în conformitate cu principiile şi regulile de parteneriat, programare, evaluare, comunicare, management, inclusiv management financiar, monitorizare şi control, pe baza responsabilităților împărțite între Statele Membre şi Comisia Europeană.

Axa Prioritară 1: Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri

Axa Prioritară 2: Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI

Axa Prioritară 3: Creșterea eficienței și eficacității resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI în România

Programul Operaţional Asistenţă Tehnică

Instituție responsabilă: AM POAT

Autoritatea de Management POAT 2014 - 2020 este organizată în subordinea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Contact:

Adresă: Victoria Office, Șos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1 – 1B, Intrarea str. Menuetului, nr. 7
Sector 1, București
Tel.: +4 0372 838 896
Fax: +4 0372 838 502
E-mail: secretariat.dgatpe@mfe.gov.ro
Website: www.mfe.gov.ro

Alocare financiară:

POAT beneficiază de o alocare financiară de 212,76 milioane Euro.