Ești membru? Cont nou / Autentificare
Programul Operațional Infrastructură Mare

Programul Operațional Infrastructură Mare

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

6.1 Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal) - sectorul distribuţie

03 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2020 Descarcă Ghid

6.2. Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali

20 martie 2018 - 31 decembrie 2020 Descarcă Ghid

6.3 Măsurare inteligentă a consumului de energie la consumatori casnici

03 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2020 Descarcă Ghid

6.4 Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă în sisteme de cogenerare de înaltă eficienţă

16 mai 2017 - 31 decembrie 2020 Descarcă Ghid -

1.2 Dezvoltare TEN-T centrală - feroviar

30 mai 2016 - 31 decembrie 2022 Descarcă Ghid -

1.3 Îmbunătățirea condițiilor de navigație, dezvoltarea infrastructurii portuare și a infrastructurii locale intermodale/multimodale

15 decembrie 2017 - 31 decembrie 2020 Descarcă Ghid -

2.3 Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare

15 decembrie 2017 - 31 decembrie 2020 Descarcă Ghid -

2.4 Îmbunătățirea condițiilor de navigație, dezvoltarea infrastructurii portuare și a infrastructurii locale intermodale/multimodale

15 decembrie 2017 - 31 decembrie 2020 Descarcă Ghid -

2.7 Dezvoltarea transportului feroviar

30 mai 2016 - 31 decembrie 2022 Descarcă Ghid -

3.1 Dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor

03 septembrie 2020 - 01 iulie 2022 Descarcă Ghid

4.1 Biodiversitate 

03 aprilie 2020 - 31 decembrie 2021 Descarcă Ghid

4.1 Refacerea ecosistemelor degradate

14 decembrie 2018 - 30 iunie 2022 Descarcă Ghid -

4.2 Calitatea aerului

21 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2020 Descarcă Ghid

4.3 Decontaminarea siturilor poluate istoric

09 iulie 2018 - 31 decembrie 2020 Descarcă Ghid -

5.2 Consolidarea capacității de reacție în caz de dezastre

16 septembrie 2019 - 31 decembrie 2022 Descarcă Ghid

7.1 Dezvoltarea infrastructurii de termoficare - proiecte noi

03 septembrie 2020 - 31 decembrie 2021 Descarcă Ghid

7.2 Creşterea eficienței energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul Bucureşti

09 iunie 2016 - 31 decembrie 2020 Descarcă Ghid -

8.1 Creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor

04 noiembrie 2019 - 04 noiembrie 2021 Descarcă Ghid

8.2 Creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor

04 noiembrie 2019 - 04 noiembrie 2021 Descarcă Ghid

8.2 Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale

17 august 2020 - 17 decembrie 2020 Descarcă Ghid -

9.1 Consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2

25 octombrie 2020 - 15 ianuarie 2021 Descarcă Ghid -
Programul Operațional Infrastructură Mare

Instituție responsabilă: AM POIM

Autoritatea de Management POIM 2014-2020 este organizată în cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

Contact:

Adresă: Victoria Office, Șos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1 – 1B, Intrarea str. Menuetului, nr. 7
Sector 1, Bucureşti
Tel.: +4 0372 614 417; +4 0372 614 360
Fax: +4 0372 838 502
E-mail: contact.minister@fonduri-ue.ro
Website: www.mfe.gov.ro

Alocare financiară:

POIM beneficiază de o alocare financiară de 11,88 miliarde Euro.