Ești membru? Cont nou / Autentificare
Programul Operațional Infrastructură Mare

Programul Operațional Infrastructură Mare

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

6.1 Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal) - sectorul distribuţie

03 ianuarie 2018 - 01 iulie 2019 Descarcă Ghid

6.1 Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal) - sectorul producţie

16 mai 2017 - 01 iulie 2019 Descarcă Ghid -

6.2. Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali

20 martie 2018 - 01 iulie 2019 Descarcă Ghid

6.3 Măsurare inteligentă a consumului de energie la consumatori casnici

03 ianuarie 2018 - 01 iulie 2019 Descarcă Ghid

6.4 Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă în sisteme de cogenerare de înaltă eficienţă

16 mai 2017 - 01 iulie 2019 Descarcă Ghid -

1.1 Dezvoltare TEN-T centrală - rutier

01 iunie 2016 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid -

1.2 Dezvoltare TEN-T centrală - feroviar

01 iunie 2016 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid -

2.5 Creşterea gradului de siguranţă şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu pe toate modurile de transport - proiecte fazate

21 iulie 2016 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid -

3.1 Gestionarea deșeurilor

19 aprilie 2016 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid -

3.2 Apă și apă uzată - laborator național

31 martie 2016 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid -

4.2 Calitatea aerului

20 aprilie 2016 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid -

4.3 Decontaminarea siturilor poluate istoric

09 iulie 2018 - 31 decembrie 2020 Descarcă Ghid -

5.2 Consolidarea capacității de reacție în caz de dezastre

25 iunie 2018 - 25 iunie 2019 Descarcă Ghid -

7.2 Creşterea eficienței energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul Bucureşti

09 iunie 2016 - 31 decembrie 2019 Descarcă Ghid -

8.1 Creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor

30 martie 2018 - 31 martie 2019 Descarcă Ghid

8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine

30 martie 2018 - 31 martie 2019 Descarcă Ghid
1.4 Dezvoltarea infrastructurii de metrou 01 iunie 2016 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid -
2.1 Dezvoltarea infrastructurii rutiere 01 iunie 2016 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid -
2.2 Dezvoltarea infrastructurii rutiere 01 iunie 2016 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid -
2.6 Modernizare puncte de comunicare transnațională 25 iulie 2016 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid -
2.7 Dezvoltarea transportului feroviar 01 iunie 2016 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid -
Programul Operațional Infrastructură Mare

Instituție responsabilă: AM POIM

Autoritatea de Management POIM 2014-2020 este organizată în cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

Contact:

Adresă: Tower Center, Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17
Sector 1, Bucureşti
Tel.: +4 0372 838 781
Fax: +4 0372 838 502
E-mail: contact.minister@fonduri-ue.ro
Website: www.fonduri-ue.ro

Alocare financiară:

POIM beneficiază de o alocare financiară de 11,88 miliarde Euro.