Ești membru? Cont nou / Autentificare
Sud - Muntenia

Sud - Muntenia

Programul are drept obiectiv general stimularea creșterii economice inteligente, durabile și echilibrate. Programul are în vedere îmbunătățirea calității vieții comunităților locale prin susținerea capacității de inovare și digitalizare a administrației locale și a economiei regionale, dezvoltarea durabilă a infrastructurii și serviciilor și valorificarea potențialului cultural și turistic al regiunii. Programul va finanța proiecte în județele Ialomița, Călărași, Prahova, Giurgiu, Argeș, Dâmbovița și Teleorman.

1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

1. Cercetare - dezvoltare - inovare în mediul public și cel de afaceri, inclusiv proiecte colaborative

2. Transfer tehnologic către IMM

3. Cercetare - inovare în IMM

4. Digitalizarea în administrația publică

5. Sprijin IMM

6. Incubatoare de afaceri și parcuri industriale

7. Clustere și rețele de afaceri

8. Training angajați IMM

9. Training angajați mediul public

10. Training actori regionali implicați în dezvoltarea strategiilor regionale

2. O regiune cu orașe prietenoase cu mediul

1. Eficiență energetică clădiri publice

2. Eficiență energetică clădiri rezidențiale

3. Parcuri și grădini publice

4. Sisteme de drenaj la scară mică

5. Colectarea apei pluviale

6. Amenajarea terenurilor slab-utilizate

7. Împăduriri

8. Coridoare verzi

3. O regiune cu mobilitate urbană durabilă

1. Sisteme de transport public

2. Zone pietonale

3. Autobuze / microbuze școlare

4. Culoare de mobilitate urbană (inclusiv intervenții la depouri/autobaze)

5. Infrastructură pentru combustibili alternativi

4. O regiune mai accesibilă

1. Infrastructură rutieră județeană, inclusiv siguranță rutieră

5. O regiune educată

1. Creșe și grădinițe

2. Școli primare, gimnaziale, liceale - inclusiv campusuri

3. Infrastructură sportivă și de artă în cadrul unităților de învățământ

4. Modernizare centre regionale de formare profesională a adulților

5. Autobuze/microbuze școlare - rural

6. O regiune atractivă

1. Patrimoniu cultural - urban

2. Clădiri publice culturale și recreative - urban

3. Infrastructură de turism și agrement - urban

4. Regenerare urbană

5. Elaborare și actualizare SIDU (Strategii Integrate de Dezvoltare Urbană)

6. Patrimoniu natural și cultural - rural

7. Clădiri publice culturale și recreative - rural

8. Infrastructură de turism și agrement - rural

9. Trasee turistice și locuri de recreere

10. Regenerare spații publice - rural

11. Elaborare și actualizare SIDJ (Strategii Integrate de Dezvoltare Județene)

Asistență tehnică

Sud - Muntenia

Instituție responsabilă: Agenția de Dezvoltare Regională Sud - Muntenia

Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia este o instituție neguvernamentală, non profit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcționează în domeniul dezvoltării regionale. Agenția este principala organizație de nivel regional care are responsabilitatea și autoritatea elaborării strategiei și implementării politicilor de dezvoltare regională.

Contact:

Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, Calarasi, cod postal 910164, jud. Calarasi
Telefon: 0242/331 769
Fax: 0242/313 167
info.regio@adrmuntenia.ro, office@adrmuntenia.ro

Alocare financiară:

Programul are o alocare financiară de 1,57 miliarde de euro.