Ești membru? Cont nou / Autentificare
Programul Operațional Capacitate Administrativă

Programul Operațional Capacitate Administrativă

POCA 2014 - 2020 promovează crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate.

Sursă poză: Primăria Municipiului Sibiu, proiect finanțat în cadrul PODCA 2007 - 2013

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente

OS 1.1 Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

OS 1.2 Dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente unitare și moderne de management al resurselor umane

OS 1.3 Dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente moderne și eficiente de management la nivelul instituțiilor din sistemului judiciar

OS 1.4 Creșterea transparenței și responsabilității sistemului de achiziții publice în vederea aplicării unitare a normelor și procedurilor de achiziții publice și reducerea neregulilor în acest domeniu

Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

OS 2.1 Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

2.1 Sisteme și standarde comune în administrația publică locală (CP 13/2019) - regiuni mai puțin dezvoltate

-

2.1 Sisteme și standarde comune în administrația publică locală (CP 13/2019) - regiunea mai dezvoltată

-

2.1 Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local - Regiunea București-Ilfov

-

2.1 Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local - Regiuni mai puțin dezvoltate

-

2.1 Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate (CP 16/2021)

-

2.1 Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată (CP16/2021)

-

2.1 Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată (CP 18/2022)

-

OS 2.2 Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice

OS 2.3 Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia

Axa prioritară 3: Asistență tehnică

OS 3.1:Consolidarea capacității administrative a AM pentru implementarea eficientă a POCA

OS 3.2 Asigurarea publicității, informării și sprijinului pentru beneficiarii PO CA

Programul Operațional Capacitate Administrativă

Instituție responsabilă: AM POCA

Autoritatea de Management POCA 2014 - 2020 este constituită în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

Contact:

Adresă: Piaţa Revoluţiei nr. 1A, intrarea D (Str. Cristian Popișteanu)
Sector 1, București
Tel.: +4 021 310 40 60 interior 11979 (Secretariat)
Tel.: +4 021 310 40 62 (Helpdesk)
Fax: +4 021 310 40 61
E-mail: amdca@podca.ro
Website: www.poca.ro

Alocare financiară:

POCA beneficiază de o alocare financiară de 658,29 milioane Euro.