Ești membru? Cont nou / Autentificare
Nord-Est

Nord-Est

Programul își propune derularea în Regiunea Nord-Est a unei dezvoltări echilibrate, bazate pe un proces de creștere economică inteligent, durabil și incluziv, care să conducă la creșterea calității vieții și reducerea decalajelor de dezvoltare intra și inter regionale. Programul va finanța proiecte în județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău și Vaslui.

1. O regiune mai competitivă, mai inovativă

1. Instrumente financiare întreprinderi capitalizare medie

2. Colaborare cercetare - dezvoltare - inovare public/IMM

3. Cercetare - dezvoltare - inovare IMM (TRL 4-9)

4. Vouchere de inovare

5. Proiecte demonstrative ale IMM proof-of-concept (TRL 3-5)

6. Seal of Excellence in Programul Orizont Europa

7. Clustere

8. Modernizare microintreprinderi

9. Modernizare IMM

10. Instrumente financiare IMM

11. Proiecte ale start-up si spin-off pentru lansarea pe piață a unui MVP

12. Investiții dezvoltare capacitate de producție pentru produse inovatoare

13. Training IMM

14. Consultanță pentru valorizarea rezultatelor cercetării

15. Creștere capacitate stakeholderi regionali

2. O regiune mai digitalizată

1. Digitalizare IMM

2. Digitalizare servicii publice

3. O regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul

1. Eficiență energetică clădiri rezidențiale

2. Eficiență energetică clădiri publice

3. Infrastructură verde

4. O regiune cu o mobilitate urbană mai durabilă

1. Transport public în comun nepoluant

2. Piste biciclete și pietonale

5. O regiune mai accesibilă

1. Infrastructură rutieră județeană

2. Decongestionare trafic

3. Siguranță rutieră

4. Durabilitate investiții rutiere (stații încărcare electrice, coridoare verzi ...)

5. Siguranță rutieră

6. O regiune educată

1. Infrastructură educațională

7. O regiune mai atractivă

1. Infrastructură spații publice

2. Restaurare patrimoniu cultural

Nord-Est

Instituție responsabilă: Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

ADR Nord - Est este o organizație neguvernamentală, non-profit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care și-a propus să contribuie la diminuarea disparităților regionale prin stimularea dezvoltării economice, sociale și culturale a Regiunii Nord-Est.

Contact:

Str. Lt. Draghescu, nr. 9, Piatra Neamt, jud. Neamt, 610125
Tel: +40 233 218071, Fax: +40 233 218072
Email: adrnordest@adrnordest.ro, http://www.adrnordest.ro/

Alocare financiară:

Programul are o alocare de 1,75 miliarde de euro.