Ești membru? Cont nou / Autentificare
Centru

Centru

Programul își propune ca Regiunea Centru să devină o regiune mai curată, atractivă pentru locuitorii săi și turiști, cu o economie competitivă bazată pe cunoaștere și inovare în care grija pentru mediu și utilizarea rațională și durabilă a resurselor să fie o prioritate. Programul va finanța proiecte implementate în județele Brașov, Sibiu, Alba, Mureș, Covasna și Harghita.

1. O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă

1. Structuri de cercetare-dezvoltare-inovare și transfer tehnologic

2. Devoltarea de rețele, inclusiv e-clustere

3. Sprijinirea inovării în companii

4. Modernizare IMM (inclusiv start-upuri)

5. Incubatoare de afaceri și parcuri industriale

6. Instruiri pentru angajații IMM și instituții publice

2. O regiune digitală

1. Digitalizare administrație publică/smart city

2. Digitalizare IMM

3. Competențe digitale IMM

3. O regiune cu comunități prietenoase cu mediul

1. Eficiență energetică clădiri rezidențiale

2. Eficiență energetică clădiri publice, inclusiv monumente istorice

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

PRC P3  Acțiunea B - Renovarea energetică a clădirilor publice - consultare

- Descarcă Ghid -

3. Creșterea capacității administrative pentru dezvoltarea de proiecte „deep renovation”

4. Infrastructură verde/albastră

4. O regiune cu mobilitate urbana durabila

1. Infrastructură urbană curată

2. Transport public ecologic

3. Infrastructură combustibili alternativi

4. Management mobilitate urbană

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

PRC P4 Acțiunea 4.1 - Dezvoltarea mobilității urbane durabile - consultare

- Descarcă Ghid -

5. O regiune accesibilă

1. Infrastructură rutieră județeană

2. Decongestionare trafic reședințe de județ

6. O Regiune Educată

1. Infrastructură învățământ obligatoriu

2. Infrastructură învățământ profesional și tehnic

3. Infrastructură învățământ terțiar

7. O regiune cu turism sustenabil

1. Valorificare patrimoniu cultural și natural și a resurselor balneare

2. Infrastructură tabere școlare

8. O regiune atractivă

1. Regenerare urbană

2. Valorificare patrimoniu cultural și infrastructură culturală

3. Infrastructură de turism

Asistență tehnică

Centru

Instituție responsabilă: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru are rolul de a contribui la dezvoltarea durabila si echitabila a Regiunii Centru prin inlaturarea disparitatilor si dezechilibrelor dintre zonele regiunii, in folosul locuitorilor ei. Infiintata prin Legea 151/1998, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru functioneaza in temeiul Legii 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania.
Prin ADR Centru, autoritatile locale si judetene, organizatiile ne-guvernamentale si intreprinzatorii din Regiune au acces la fondurile europene derulate prin programele PHARE si prin Programul Operational Regional. Tot prin ADR Centru, comunitatile din Regiune vor avea acces la Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, pentru finantarea de investitii in sectorul productiv, infrastructura, educatie, sanatate, dezvoltare locala si intreprinderi mici si mijlocii.

Contact:

Str. Decebal, nr. 12, 51009, Alba Iulia, Judetul Alba
Tel: (+40) 258 – 818616, Fax: (+40) 258 – 818613,
e-mail: office@adrcentru.ro, http://www.adrcentru.ro, www.regio-centru.ro

Alocare financiară:

Programul beneficiază de o alocare de 1,38 miliarde de euro.