Ești membru? Cont nou / Autentificare
Programul Transnaţional Dunărea 2014-2020

Programul Transnaţional Dunărea 2014-2020

Programul transnațional Dunărea 2014-2020 susține finanțarea proiectelor implementate de un parteneriat transnațional extins și care vor avea ca obiectiv îmbunătățirea politicilor publice și a cooperării instituționale.

Aria de cooperare – 14 state:
Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Germania (landurile Baden Wurttemberg și Bavaria), Ungaria, România, Slovenia, Slovacia, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Republica Serbia, Republica Moldova și Ucraina (regiunile Cernăuți, Ivano-Frankivsk, Transcarpatia, Odesa).

* Excepții:
Instituțiile germane și ucrainene localizate în afara ariei eligibile (în sensul înregistrării legale) sunt eligibile dacă:

  • au competențe în aria eligibilă (ex. ministere, agenții federale, instituții naționale de cercetare înregistrate în afara ariei eligibile);
  • îndeplinesc criteriile generale de eligibilitate;
  • implementează activitățile care sunt în beneficiul ariei programului.
Sursă poză: www.euobserver.com

Axa prioritară 1: Inovare și responsabilitate socială în Regiunea Dunării

OS 1.1 Îmbunătăţirea condițiilor cadru pentru inovare

OS 1.2 Creşterea competenţelor pentru inovarea în mediul social şi mediul de afaceri

Axa prioritară 2: Responsabilitatea față de mediu și cultură în Regiunea Dunării

OS 2.1 Consolidarea managementului transnațional al apei și prevenirea riscului de inundații

OS 2.2 Sprijinirea folosirii sustenabile a moștenirii naturale și culturale și a resurselor

OS 2.3 Sprijinirea restaurării și managementului coridoarelor ecologice

OS 2.4 Îmbunătăţirea capacitătii de răspuns şi managementul situațiilor de urgenţă

Axa prioritară 3: Conectivitate mai bună și responsabilitate energetică în Regiunea Dunării

OS 3.1 Sprijinirea sistemelor de transport ecologice şi sigure și a accesibilității echilibrate în zonele rurale şi urbane

OS 3.2 Îmbunătățirea securităţii energiei şi eficienţei energetice

Axa prioritară 4: O bună guvernare a Regiunii Dunării

OS 4.1 Îmbunătătirea capacitătii instituţionale de a răspunde provocărilor sociale

OS 4.2 Sprijinirea guvernanţei şi implementării SUERD

Axa prioritară 5: Asistență tehnică dedicată finanțării structurilor de management ale programului și activităților acestora, precum și a GECT-ului (Grupări Europene de Cooperare Teritorială)

Programul Transnaţional Dunărea 2014-2020

Instituție responsabilă: AN DUNĂREA

Autoritatea Națională pentru Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 este organizată în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

Contact:

Tel.: +4 0372 111 305
Fax: +4 0372 111 456
E-mail: alina.mihalache@mdrap.ro
Website: www.interreg-danube.eu

Alocare financiară:

Programul Transnațional Dunărea beneficiază de o alocare financiară de 222 milioane Euro.