Ești membru? Cont nou / Autentificare
Programul Transnaţional Dunărea 2014-2020

Programul Transnaţional Dunărea 2014-2020

Programul transnațional Dunărea 2014-2020 susține finanțarea proiectelor implementate de un parteneriat transnațional extins și care vor avea ca obiectiv îmbunătățirea politicilor publice și a cooperării instituționale.

Aria de cooperare – 14 state:
Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Germania (landurile Baden Wurttemberg și Bavaria), Ungaria, România, Slovenia, Slovacia, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Republica Serbia, Republica Moldova și Ucraina (regiunile Cernăuți, Ivano-Frankivsk, Transcarpatia, Odesa).

* Excepții:
Instituțiile germane și ucrainene localizate în afara ariei eligibile (în sensul înregistrării legale) sunt eligibile dacă:

  • au competențe în aria eligibilă (ex. ministere, agenții federale, instituții naționale de cercetare înregistrate în afara ariei eligibile);
  • îndeplinesc criteriile generale de eligibilitate;
  • implementează activitățile care sunt în beneficiul ariei programului.
Sursă poză: www.euobserver.com

Axa prioritară 1: Inovare și responsabilitate socială în Regiunea Dunării

OS 1.1 Îmbunătăţirea condițiilor cadru pentru inovare

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

Proiecte

28 ianuarie 2019 - 08 martie 2019 Descarcă Ghid

OS 1.2 Creşterea competenţelor pentru inovarea în mediul social şi mediul de afaceri

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

Proiecte

28 ianuarie 2019 - 08 martie 2019 Descarcă Ghid

Axa prioritară 2: Responsabilitatea față de mediu și cultură în Regiunea Dunării

OS 2.1 Consolidarea managementului transnațional al apei și prevenirea riscului de inundații

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

Proiecte

28 ianuarie 2019 - 08 martie 2019 Descarcă Ghid

OS 2.2 Sprijinirea folosirii sustenabile a moștenirii naturale și culturale și a resurselor

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

Proiecte

28 ianuarie 2019 - 08 martie 2019 Descarcă Ghid

OS 2.3 Sprijinirea restaurării și managementului coridoarelor ecologice

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

Proiecte

28 ianuarie 2019 - 08 martie 2019 Descarcă Ghid

OS 2.4 Îmbunătăţirea capacitătii de răspuns şi managementul situațiilor de urgenţă

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

Proiecte

28 ianuarie 2019 - 08 martie 2019 Descarcă Ghid

Axa prioritară 3: Conectivitate mai bună și responsabilitate energetică în Regiunea Dunării

OS 3.1 Sprijinirea sistemelor de transport ecologice şi sigure și a accesibilității echilibrate în zonele rurale şi urbane

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

Proiecte

28 ianuarie 2019 - 08 martie 2019 Descarcă Ghid

OS 3.2 Îmbunătățirea securităţii energiei şi eficienţei energetice

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

Proiecte

28 ianuarie 2019 - 08 martie 2019 Descarcă Ghid

Axa prioritară 4: O bună guvernare a Regiunii Dunării

OS 4.1 Îmbunătătirea capacitătii instituţionale de a răspunde provocărilor sociale

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

Proiecte

28 ianuarie 2019 - 08 martie 2019 Descarcă Ghid

OS 4.2 Sprijinirea guvernanţei şi implementării SUERD

Axa prioritară 5: Asistență tehnică dedicată finanțării structurilor de management ale programului și activităților acestora, precum și a GECT-ului (Grupări Europene de Cooperare Teritorială)

Programul Transnaţional Dunărea 2014-2020

Instituție responsabilă: AN DUNĂREA

Autoritatea Națională pentru Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 este organizată în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Contact:

Tel.: +4 0372 111 305
Fax: +4 0372 111 456
E-mail: alina.mihalache@mdrap.ro
Website: www.interreg-danube.eu

Alocare financiară:

Programul Transnațional Dunărea beneficiază de o alocare financiară de 222 milioane Euro.