Ești membru? Cont nou / Autentificare
Programul Operațional Capital Uman

Programul Operațional Capital Uman

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

 7.2 Îmbunătăţirea capacității beneficiarilor POCU de a implementa în mod eficient şi eficace proiecte de tip FSE - proiecte de tip non-competitiv, fără termen limită de depunere 

01 mai 2017 - 31 decembrie 2023 Descarcă Ghid -

2.3. Creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare

03 aprilie 2017 - 31 decembrie 2023 Descarcă Ghid

7.1 Îmbunătăţirea capacității AM și OI ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional - proiecte de tip non-competitiv, fără termen limită de depunere 

01 mai 2017 - 31 decembrie 2023 Descarcă Ghid -

7.3 Creșterea gradului de informare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari POCU privind activitățile care pot face obiectul FSE, valorizarea și implementarea de bune practici și inițiative în domeniul FSE - proiecte de tip non-competitiv, fără termen limită de depunere 

01 mai 2017 - 31 decembrie 2023 Descarcă Ghid -

3.10 Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)

19 martie 2020 - 03 august 2020 Descarcă Ghid

3.11 Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)

19 martie 2020 - 03 august 2020 Descarcă Ghid

4.9 Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19

18 mai 2020 - 01 august 2020 Descarcă Ghid -

5.1 Sprijin pentru funcționarea GAL (depunere cereri de finanțare în MySMIS) - regiuni mai puțin dezvoltate și regiunea București-Ilfov (Etapa III )

01 noiembrie 2019 - 31 decembrie 2021 Descarcă Ghid -

5.2 Implementare SDL în comunitățile marginalizate din zona rurală și/sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori

28 mai 2020 - 31 iulie 2020 Descarcă Ghid

6.13 Innotech Student

15 iulie 2020 - 30 septembrie 2020 Descarcă Ghid -

6.3 Curriculum național pentru învățământul primar și gimnazial

25 septembrie 2017 - 30 decembrie 2020 Descarcă Ghid -

6.5 Curriculum național pentru învățământul primar și gimnazial

25 septembrie 2017 - 30 decembrie 2020 Descarcă Ghid -

6.6 Curriculum național pentru învățământul primar și gimnazial

25 septembrie 2017 - 30 decembrie 2020 Descarcă Ghid -
Programul Operațional Capital Uman

Instituție responsabilă: AM POCU

Autoritatea de Management POCU 2014-2020 este organizată în subordinea Ministerului Fondurilor Europene.

Contact:

Adresă: Victoria Office, Șos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1 – 1B, Intrarea str. Menuetului, nr. 7
Sector 1, Bucureşti
Tel.: +4 0372 614 417; +4 0372 614 360
Fax: +4 0372 838 502
E-mail: contact.minister@fonduri-ue.ro
Website: www.mfe.gov.ro

Alocare financiară:

POCU beneficiază de o alocare financiară de 5,059 miliarde Euro.