Ești membru? Cont nou / Autentificare
Programul Operațional Capital Uman

Programul Operațional Capital Uman

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

 7.2 Îmbunătăţirea capacității beneficiarilor POCU de a implementa în mod eficient şi eficace proiecte de tip FSE - proiecte de tip non-competitiv, fără termen limită de depunere 

01 mai 2017 - 31 decembrie 2023 Descarcă Ghid -

2.3. Creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare

03 aprilie 2017 - 31 decembrie 2023 Descarcă Ghid

7.1 Îmbunătăţirea capacității AM și OI ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional - proiecte de tip non-competitiv, fără termen limită de depunere 

01 mai 2017 - 31 decembrie 2023 Descarcă Ghid -

7.3 Creșterea gradului de informare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari POCU privind activitățile care pot face obiectul FSE, valorizarea și implementarea de bune practici și inițiative în domeniul FSE - proiecte de tip non-competitiv, fără termen limită de depunere 

01 mai 2017 - 31 decembrie 2023 Descarcă Ghid -

3.1 Subvenționarea locurilor de muncă - șomeri, persoane inactive, persoane cu dizabilități

22 aprilie 2019 - 24 iunie 2019 Descarcă Ghid -

3.1 Subvenționarea locurilor de muncă - șomeri, persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural

19 aprilie 2019 - 20 mai 2019 Descarcă Ghid

3.10 Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO) - apel non-competitiv

16 martie 2018 - 30 aprilie 2019 Descarcă Ghid -

3.11 Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO) - apel non-competitiv

16 martie 2018 - 30 aprilie 2019 Descarcă Ghid -

3.8 România profesională - Întreprinderi competitive - apel anulat

-

4.12 Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri

01 noiembrie 2018 - 15 iunie 2019 Descarcă Ghid -

4.13 Servicii sociale și socio-profesionale pentru copii și tineri

01 noiembrie 2018 - 15 iunie 2019 Descarcă Ghid -

4.14 Servicii sociale și socio-profesionale pentru copii și tineri

01 noiembrie 2018 - 15 iunie 2019 Descarcă Ghid -

4.15 Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități

14 septembrie 2018 - 01 iulie 2019 Descarcă Ghid -

5.2 Implementare SDL în comunitățile marginalizate din zona rurală și/sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori

09 ianuarie 2018 - 31 mai 2019 Descarcă Ghid -

6.2 Educație de calitate în creșe la nivel național

20 august 2018 - 30 decembrie 2019 Descarcă Ghid -

6.3 Curriculum național pentru învățământul primar și gimnazial

25 septembrie 2017 - 30 decembrie 2020 Descarcă Ghid -

6.5 Curriculum național pentru învățământul primar și gimnazial

25 septembrie 2017 - 20 decembrie 2020 Descarcă Ghid -

6.6 Curriculum național pentru învățământul primar și gimnazial

25 septembrie 2017 - 30 decembrie 2020 Descarcă Ghid -

6.6 Educație de calitate în creșe la nivel național

20 august 2018 - 30 decembrie 2019 Descarcă Ghid -
Programul Operațional Capital Uman

Instituție responsabilă: AM POCU

Autoritatea de Management POCU 2014-2020 este organizată în subordinea Ministerului Fondurilor Europene.

Contact:

Adresă: Tower Center, Bd. Ion Mihalache, nr 15-17
Sector 1, Bucureşti
Tel.: +4 0372 614 417; +4 0372 614 360
Fax: +4 0372 838 502
E-mail: contact.minister@fonduri-ue.ro
Website: www.fonduri-ue.ro

Alocare financiară:

POCU beneficiază de o alocare financiară de 5,059 miliarde Euro.