Ești membru? Cont nou / Autentificare
Programul Operațional Capital Uman

Programul Operațional Capital Uman

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

 7.2 Îmbunătăţirea capacității beneficiarilor POCU de a implementa în mod eficient şi eficace proiecte de tip FSE - proiecte de tip non-competitiv, fără termen limită de depunere 

01 mai 2017 - 31 decembrie 2023 Descarcă Ghid -

2.3. Creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare

03 aprilie 2017 - 31 decembrie 2023 Descarcă Ghid

7.1 Îmbunătăţirea capacității AM și OI ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional - proiecte de tip non-competitiv, fără termen limită de depunere 

01 mai 2017 - 31 decembrie 2023 Descarcă Ghid -

7.3 Creșterea gradului de informare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari POCU privind activitățile care pot face obiectul FSE, valorizarea și implementarea de bune practici și inițiative în domeniul FSE - proiecte de tip non-competitiv, fără termen limită de depunere 

01 mai 2017 - 31 decembrie 2023 Descarcă Ghid -

1.1 Viitor pentru tinerii NEETs I

26 noiembrie 2020 - 26 februarie 2021 Descarcă Ghid

1.2 Viitor pentru tinerii NEETs I

26 noiembrie 2020 - 26 februarie 2021 Descarcă Ghid

2.1 Viitor pentru tinerii NEETs II

26 noiembrie 2020 - 26 februarie 2021 Descarcă Ghid

2.2 Viitor pentru tinerii NEETs II

26 noiembrie 2020 - 26 februarie 2021 Descarcă Ghid

2.4 Măsuri de educație de tip „A doua șansă” pentru tinerii NEETs - regiunile Nord-Vest, Vest, Nord-Est, Centru, București-Ilfov

Descarcă Ghid -

3.1 Măsuri de educație de tip „A doua șansă” pentru tinerii NEETs - regiunile Sud-Est, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia

Descarcă Ghid -

3.1 Subvenționarea locurilor de muncă - șomeri, persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural

Descarcă Ghid

3.12 Competenţe digitale pentru angajaţii din întreprinderi mari

17 august 2020 - 15 februarie 2021 Descarcă Ghid -

3.2 Subvenționarea locurilor de muncă - șomeri, persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural

Descarcă Ghid

3.3 Subvenționarea locurilor de muncă - șomeri, persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural

Descarcă Ghid

4.8 Economia sănătății și echitatea în accesul la servicii și tehnologii

16 decembrie 2020 - 01 februarie 2021 Descarcă Ghid -

4.9 Programe de îngrijire a gravidei și copilului - etapa II

Descarcă Ghid

4.9 Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19

26 noiembrie 2020 - 25 ianuarie 2021 Descarcă Ghid

5.1 Sprijin pentru funcționarea GAL (depunere cereri de finanțare în MySMIS) - regiuni mai puțin dezvoltate și regiunea București-Ilfov (Etapa III )

01 noiembrie 2019 - 31 decembrie 2021 Descarcă Ghid -
Programul Operațional Capital Uman

Instituție responsabilă: AM POCU

Autoritatea de Management POCU 2014-2020 este organizată în subordinea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Contact:

Adresă: Victoria Office, Șos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1 – 1B, Intrarea str. Menuetului, nr. 7
Sector 1, Bucureşti
Tel.: +4 0372 614 417; +4 0372 614 360
Fax: +4 0372 838 502
E-mail: contact.minister@fonduri-ue.ro
Website: www.mfe.gov.ro

Alocare financiară:

POCU beneficiază de o alocare financiară de 5,059 miliarde Euro.