Ești membru? Cont nou / Autentificare
Programul Operațional Comun România - Republica Moldova 2014 - 2020

Programul Operațional Comun România - Republica Moldova 2014 - 2020

Programul Ro - Md 2014 - 2020 va contribui la atingerea obiectivelor Instrumentului European de Vecinătate (ENI) prin promovarea culturii locale și a conservării patrimoniului cultural, prin dezvoltarea sistemului de sănătate la nivelul zonei vizate, a infrastructurii și nu în ultimul rând dezvoltarea educației și prevenirea și combaterea problemelor de securitate și siguranță. 

Aria eligibilă a programului:

  • România - 4 județe: Botoșani, Iași, Vaslui, Galați
  • Moldova - întreg teritoriul
Sursă poză: Conacul Manuc Bey restaurat prin intermediul unui proiect finanțat prin Programul Operațional Comun România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013, www.moldovenii.md

Obiectivul tematic 2: Sprijin pentru educaţie, cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare

PI 1.1 Cooperare instituțională în domeniul educațional în vederea creșterii accesului la educație și a calității acesteia

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

1.1 Proiecte Soft - Apel 2

-

PI 1.2 Promovare și sprijin pentru cercetare și inovare

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

1.2 Proiecte Soft - Apel 2

-

Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric

PI 2.1 Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric

Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea accesibilităţii în regiuni, dezvoltarea transportului şi a reţelelor şi sistemelor comune de transport

PI 3.1 Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontaliere și a infrastructurii TIC

Obiectivul tematic 8: Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii

PI 4.1 Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate și accesul la sănătate

PI 4.2 Sprijin pentru activităţi comune în vederea prevenirii dezastrelor naturale şi antropice, precum şi acţiuni comune în timpul situaţiilor de urgenţă

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

4.2 Proiecte Soft - Apel 2

-

PI 4.3 Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate şi cooperarea poliţiei

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

4.3 Proiecte Soft - Apel 2

-
Programul Operațional Comun România - Republica Moldova 2014 - 2020

Instituție responsabilă: ACM PO Ro-Md

Autoritatea de Management din România este constituită în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

Contact:

Adresă: Bd. Libertății nr. 14
Sector 5, București
Persoană de contact: Daniela Surdeanu (ofiţer comunicare)
Tel.: +4 0372111332
Fax: +4 0372111456
Email: info.ro-ua-md@mdrap.ro
Website: https://ro-md.net/ro/

Alocare financiară:

Programul Operațional Comun România - Republica Moldova beneficiază de o alocare financiară de 89,1 milioane Euro.