Ești membru? Cont nou / Autentificare
Programul Interreg V-a România - Ungaria 2014 - 2020

Programul Interreg V-a România - Ungaria 2014 - 2020

Programul Interreg V-a România - Ungaria 2014 - 2020

Instituție responsabilă: AM PO Ro-Hu

Autoritatea de Management din România este constituită în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

Contact:

Adresă: Str. Apolodor nr. 17
Sector 5, București
Tel.: +4 0372 111 326
Fax: +4 0372 111 456
E-mail: rohu@mdrap.ro
Website: www.interreg-rohu.eu

Alocare financiară:

Programul Interreg V-A România - Ungaria beneficiază de o alocare financiară de 232 milioane Euro.