Ești membru? Cont nou / Autentificare
Programul Interreg V-a România - Ungaria 2014 - 2020

Programul Interreg V-a România - Ungaria 2014 - 2020

Programul Ro - Hu 2014 - 2020 susține realizarea de intervenții integrate cu accent transfrontalier și strategic puternic, în vederea exploatării potențialurilor comune și abordării provocărilor comune.

Aria eligibilă a programului:

  • România - 4 județe: Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș
  • Ungaria - 4 județe: Szabolcs-Szatmar-Bereg, Hajdu-Bihar, Bekes și Csongrad.
Sursă poză: www.facebook.com/hurocbc

Axa prioritară 1: Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune și resurselor (Cooperarea în domeniul valorilor comune și resurselor)

OS 1.1 Îmbunătățirea calității managementului râurilor transfrontaliere și a corpurilor de apă la sol

OS 1.2 Utilizarea durabilă a patrimoniului natural, istoric și cultural în aria eligibilă

Axa prioritară 2: Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor (Cooperare în domeniul accesibilității)

OS 2.1 Îmbunătățirea transfrontalieră a accesibilității prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T

OS 2.2 Creșterea proporțională de pasageri prin utilizarea durabilă - emisii reduse de carbon, zgomot redus - a formelor de transport transfrontalier

Axa prioritară 3: Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității forței de muncă transfrontaliere (Cooperare în domeniul ocupării forței de muncă)

OS 3.1 Creșterea ocupării forței de muncă în aria eligibilă

Axa prioritară 4: Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperare în domeniul sănătății și prevenției bolilor)

OS 4.1 Îmbunătățirea serviciilor preventive și curative de îngrijire a sănătății în întreaga zonă eligibilă

Axa prioritară 5: Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor (Cooperare în domeniul prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor)

OS 5.1 Îmbunătățirea și gestionarea riscurilor privind dezastrele la nivel transfrontalier

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

5.1 Proiecte normale (PI 5/b)

-

Axa prioritară 6: Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni (Cooperarea instituțiilor și comunităților)

OS 6.1 Intensificarea cooperării durabile transfrontaliere a instituțiilor și comunităților

Programul Interreg V-a România - Ungaria 2014 - 2020

Instituție responsabilă: AM PO Ro-Hu

Autoritatea de Management din România este constituită în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

Contact:

Adresă: Str. Apolodor nr. 17
Sector 5, București
Tel.: +4 0372 111 326
Fax: +4 0372 111 456
E-mail: rohu@mlpda.ro
Website: www.interreg-rohu.eu

Alocare financiară:

Programul Interreg V-A România - Ungaria beneficiază de o alocare financiară de 232 milioane Euro.