Ești membru? Cont nou / Autentificare
Programul Operaţional URBACT III

Programul Operaţional URBACT III

Programul URBACT 2014-2020 facilitează schimbul de cunoștințe și bune practici între orașe și alte niveluri de guvernare cu scopul este de a promova dezvoltarea durabilă integrată și de a  îmbunătăți eficacitatea politicii regionale și de coeziune.

Arie eligibilă:

  • întreg teritoriul UE (28 de state membre);
  • 2 state partenere cu statul special: Norvegia și Elveția.
Sursă poză: www.urma-project.eu

Axa prioritară 1: Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile

OS 1.1 Îmbunătățirea capacității orașelor de a gestiona politicile și practicile pentru dezvoltarea urbană durabilă într-o manieră integrată și participativă

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare
Proiecte -

OS 1.2 Îmbunătățirea modului de elaborare a strategiilor de dezvoltare urbană și a planurilor de acțiune în orașe

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare
Proiecte -

OS 1.3 Îmbunătățirea implementării planurilor integrate pentru dezvoltarea urbană durabilă

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare
Proiecte -

OS 1.4 Creșterea accesului profesioniștilor în domeniu și al actorilor implicați în luarea deciziilor la toate nivelurile (UE, național, regional și local) la cunoștințe și know-how din cadrul URBACT privind toate aspectele legate dezvoltarea urbană în scopul îmbunătățirii politicilor de dezvoltare urbană

Axa prioritară 2: Asistență tehnică

OS 2.1 Maximizarea eficacității și eficienței managementului și implementării programului URBACT III

Programul Operaţional URBACT III

Instituție responsabilă: AN URBACT

Autoritatea Națională pentru Programul URBACT este organizată în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

Contact:

Tel: +4 0372 111 369
Fax: +4 0372 111 456
E-mail: irina.chicos@mdrap.ro
Website: www.urbact.eu

Alocare financiară:

Programul Operațional URBACT III beneficiază de o alocare financiară de 96,325 milioane Euro.