Ești membru? Cont nou / Autentificare
Programul Interreg V-A România – Bulgaria 2014-2020

Programul Interreg V-A România – Bulgaria 2014-2020

Programul Interreg V-A România – Bulgaria 2014-2020

Instituție responsabilă: AM PI Ro-Bg

Autoritatea de Management pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria 2014 - 2020 este constituită în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

Contact:

Direcţia AM Programe Cooperare Teritorială Europeană
Tel.: +4 0372 111 431/ +4 0372 111 318
Fax: +4 0372 111 456
Email: robg@mdrap.ro
Website: www.mdrap.ro

SECRETARIAT COMUN: Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră pentru Graniţa România-Bulgaria
Tel.: +4 0242 313 091
Fax: +4 0242 313 092
E-mail: bogdan.musat@calarasicbc.ro; magda.neculae@calarasicbc.ro
Website: www.calarasicbc.ro
http://www.interregrobg.eu

Alocare financiară:

Programul Interreg V-A România - Bulgaria 2014-2020 beneficiază de o alocare financiară de 258,4 milioane Euro.