Ești membru? Cont nou / Autentificare
Programul Interreg V-A România – Bulgaria 2014-2020

Programul Interreg V-A România – Bulgaria 2014-2020

Programul Ro-Bg 2014 - 2020 susţine crearea unor comunităţi competitive şi sustenabile prin folosirea într-un mod eficient a resurselor, promovarea iniţiativelor profitabile și a oportunităților oferite de dezvoltarea fluxurilor transversale și orizontale în zona coridorului Dunăre / Marea Neagră.

Aria eligibilă:

  • România - 7 județe: Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Constanţa.
  • Bulgaria - 8 regiuni: Vidin, Montana, Vrața, Plevna, Veliko Târnovo, Ruse, Silistra, Dobrici.
Sursă poză: www.nobarriers.ro

Axa prioritară 1: O regiune bine conectată

OS 1.1 Îmbunătățirea planificării, dezvoltării și coordonării sistemelor de transport transfrontaliere pentru o mai bună conectare la rețeaua de transport TEN-T

OS 1.2 Creșterea siguranței transportului pe căile navigabile și rutele de transport maritim

Axa prioritară 2: O regiune verde

OS 2.1 Îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului natural și a resurselor și patrimoniului cultural

OS 2.2 Îmbunătățirea gestionării durabile a ecosistemelor din zona transfrontalieră

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare
Proiecte soft -
Proiecte hard -

Axa prioritară 3: O regiune sigură

OS 3.1 Îmbunătățirea gestionării riscului comun în zona transfrontalieră

Axa prioritară 4: O regiune calificată și favorabilă incluziunii

OS 4.1 Încurajarea integrării zonei transfrontaliere în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și a mobilității forței de muncă

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare
Proiecte -

Axa prioritară 5: O regiune eficientă

OS 5.1 Mărirea capacității de cooperare și eficiența instituțiilor publice într-un context CBC

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare
Proiecte -

Axa prioritară 6: Asistență tehnică

Programul Interreg V-A România – Bulgaria 2014-2020

Instituție responsabilă: AM PI Ro-Bg

Autoritatea de Management pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria 2014 - 2020 este constituită în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

Contact:

Direcţia AM Programe Cooperare Teritorială Europeană
Tel.: +4 0372 111 431/ +4 0372 111 318
Fax: +4 0372 111 456
Email: robg@mdrap.ro
Website: www.mdrap.ro

SECRETARIAT COMUN: Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră pentru Graniţa România-Bulgaria
Tel.: +4 0242 313 091
Fax: +4 0242 313 092
E-mail: bogdan.musat@calarasicbc.ro; magda.neculae@calarasicbc.ro
Website: www.calarasicbc.ro
http://www.interregrobg.eu

Alocare financiară:

Programul Interreg V-A România - Bulgaria 2014-2020 beneficiază de o alocare financiară de 258,4 milioane Euro.