Ești membru? Cont nou / Autentificare

Next Generation EU

Cea mai mare parte a măsurilor de redresare propuse vor fi implementate cu ajutorul noului instrument temporar de redresare „Next Generation EU”, cu o capacitate financiară de 750 de miliarde de euro.

Acesta are la bază trei piloni:

  • instrumente de sprijinire a eforturilor depuse de statele membre pentru a se redresa, pentru a remedia consecințele crizei și pentru a ieși mai puternice din această încercare;
  • măsuri de stimulare a investițiilor private și de sprijinire a întreprinderilor aflate în dificultate;
  • consolidarea principalelor programe ale UE pentru a valorifica învățămintele desprinse din criză, pentru a spori soliditatea și reziliența pieței unice și pentru a accelera dubla tranziție verde și digitală.

Sumele alocate fiecărui pilon sunt exprimate în miliarde de euro, iar repartizarea este realizată astfel:

Pilonul 1: Sprijinirea statelor membre în vederea redresării

  Next Generation EU/ Suma TOTALĂ (inclusiv posibila finanțare de la bugetul UE)
Mecanismul de redresare și reziliență  560 / 560 
din care Granturi 310 / 310
din care Împrumuturi 250 / 250
REACT-EU 50 / 55
Dezvoltare rurală 15 / 90
Fondul pentru o tranziție justă 30 / 40
Total

Granturi: 405

Împrumuturi: 250

 

Pilonul 2: Relansarea economiei și sprijinirea investițiilor private

  Next Generation EU / Suma TOTALĂ (inclusiv posibila finanțare de la bugetul UE)
Instrumentul de sprijin pentru solvabilitate 26 / 31
InvestEU 15,3 / 16,6
Mecanismul de investiții strategice 15 / 15
Total (în funcție de nevoi) provizionare pentru garanții 56,3

 

Pilonul 3: Lecții invățate în urma crizei

  Next Generation EU / Suma TOTALĂ (inclusiv posibila finanțare de la bugetul UE)
Programul în domeniul sănătății 7,7 / 9,4
rescEU 2 / 3,1
Orizont Europa 13,5 / 94,4
Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională 10,5 / 86
Ajutor umanitar 5 / 14,8
Total pilonul 3 (în funcție de nevoi) Granturi 38,7 din care 10,5 provizionare pentru garanții
Granturi 500, din care 66,8 provizionare pentru garanții
Împrumuturi 250
TOTAL NextGeneration EU 750

Instrumentul „Next Generation EU” va fi compus din granturi, inclusiv provizioane pentru garanții, și împrumuturi. Tabelele de mai jos descriu componenta de grant pe țară pentru Mecanismul de redresare și reziliență precum și pentru Fondul pentru o tranziție justă, așa cum sunt finanțate în cadrul instrumentului „Next Generation EU”.

Conform propunerii Comisiei Europene, România va beneficia de aproximativ 33 miliarde de euro. Mai multe detalii despre Next Generation EU aici.

Alocările naționale

 

Mecanismul de redresare și reziliență

(toate sumele sunt exprimate în milioane de euro, la prețurile din 2018)

Fondul pentru o tranziție justă

(toate sumele sunt exprimate în milioane de euro, la prețurile din 2018)

Belgia 4,821 285
Bulgaria 6,131 2,020
Cehia 4,678 2,56
Danemarca 1,723 139
Germania 21,545 3,864
Estonia 1,004 552
Irlanda 1,209 132
Grecia 17,874 1,294
Spania 61,618 1,355
Franța 32,167 1,606
Croația 6,125 290
Italia 63,380 1,606
Cipru 1,082 158
Letonia 2,170 299
Lituania 2,766 426
Luxemburg 101 14
Ungaria 6,136 407
Malta 226 36
Țările de Jos 5,197 972
Austria 2,950 212
Polonia 26,808 6
Portugalia 12,905 349
România 13,505 3,337
Slovenia 1,693 403
Slovacia 6,14 716
Finlanda 2,196 726
Suedia 3,849 243
TOTAL 310 30

Sursa: Comisia Europeană

Știri recente
Azi, 17 aprilie 2024
Ieri, 16 aprilie 2024