Ești membru? Cont nou / Autentificare
Măsuri fiscale - material elaborat de Viboal-Findex, partener fonduri-structurale.ro

Măsuri fiscale - material elaborat de Viboal-Findex, partener fonduri-structurale.ro

Informații valabile la data de 16.04.2020.

În contextul (i) declanșării stării de urgență pentru perioada 16.03.2020 – 14.04.2020 în conformitate cu dispozițiile Decretului nr. 195/2020, (ii) al suspendării activității unor agenți economici prin Ordonanțele Militare nr. 1/2020 și 2/2020 (iii) al recomandărilor privind izolarea socială cu scopul de a preîntâmpina răspândirea virusul COVID-19,

Partenerii fonduri-structurale.ro Viboal - Findex vă prezintă mai jos măsurile fiscale pe care le puteți aplica pentru a face față provocărilor acestei perioade, variante care au în vedere și măsurile fiscale și sociale adoptate prin:

Cele două mari amenințări cu care se confruntă în prezent orice business:

 1. încetarea sau, după caz, reducerea activității; și
 2. lipsa de lichidități

Pentru a atenua pe cât posibil efectele negative menționate anterior, vă prezentăm mai jos unele măsuri practice pe care le puteți avea în vedere în contextul reglementărilor speciale ale acestei perioade privind măsurile fiscale:

1.Depunerea declarațiilor fiscale

 • Se amână vreun termen de depunere a declarațiilor fiscale? NU
 • Care este consecința nedepunerii declarațiilor fiscale la termen?

Consecințele nedepunerii declarațiilor fiscale sunt:

 • contravențional: amenda, care se stabilește astfel:
  • contribuabili mijlocii și mari: de la 1.000 lei la 5.000 lei
  • contribuabili mici: de la 500 la 1.000 lei

OBS! În 15 zile de la data comunicării, se poate achita jumătate din minim.

 • fiscal: stabilirea din oficiu a impozitelor și taxelor
 • penal: organul fiscal poate sesiza organele de cercetare penală pentru a verifica dacă sunt întrunite cerințele legale pentru evaziune fiscală

2.Plata obligațiilor fiscale

 • Se amână termenul de plată al obligațiilor fiscale? Se amână NUMAI termenul de plată pentru:
 • impozitul pe clădiri;
 • impozitul pe terenuri;
 • impozitul pe mijloacele de transport

de la 31.03.2020 la 30.06.2020

OBS! Pentru plata până la 30.06.2020 se va beneficia de bonificația stabilită de lege!

OBS! Amânarea NU se aplică pentru taxa pe clădiri și taxa pe terenuri, datorate de cei care au în concesiune, administrate, închiriere și folosință de la stat clădiri și terenuri.

Pentru toate celelalte obligații fiscale, termenul de plată NU se modifică!

 • Se calculează dobânzi și penalități de întârziere dacă nu plătesc la termen? NU, pentru obligațiile fiscale cu scadența după 21.03.2020 și neachitate până la 14.05.2020 (adică neachitate în termen de 30 de zile de la încetarea situației de urgență. Dacă situația de urgență se prelungește, atunci se va prelungi și acest termen)

OBS! Această măsură se aplică tuturor obligațiilor fiscale pentru care, în caz de neplată, s-ar fi calculat dobânzi și penalități conform Codului de Procedură Fiscală.

 • Sunt obligațiile fiscale neachitate la termen considerate restante? NU, pentru obligațiile fiscale cu scadența după 21.03.2020 și neachitate până la 14.05.2020 (adică neachitate în termen de 30 de zile de la încetarea situației de urgență. Dacă situația de urgență se prelungește, atunci se va prelungi și acest termen)

OBS! Aceasta înseamnă că ele nu vor apărea în certificatul de atestare fiscală ca fiind restante

 • Există vreo bonificație pentru plata la timp a impozitelor? DA, se acordă următarele bonificații:
 • reducere de 5% din impozitul pe profit pe trim I 2010, pentru contribuabili mari, dacă e achitat până la termenul legal de 25.04.2020;
 • reducere de 10% din impozitul pe profit pe trim I 2010, pentru ceilalți contribuabili mari, dacă e achitat până la termenul legal de 25.04.2020;
 • reducere de 10% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor pe trim I 2010, pentru ceilalți contribuabili mari, dacă e achitat până la termenul legal de 25.04.2020.

3. Executarea silită a obligațiilor fiscale și controalele fiscale 

 • Pune ANAF în această perioadă popriri? NU, în perioada 21.03.2020 - 14.05.2020 (respectiv până la încheierea perioadei de 30 de zile de la încetarea situației de urgență. Dacă situația de urgență se prelungește, atunci se va prelungi și acest termen)
 • Popririle deja puse de ANAF se ridică? DA, pentru perioada 21.03.2020 - 14.05.2020 (respectiv până la încheierea perioadei de 30 de zile de la încetarea situației de urgență. Dacă situația de urgență se prelungește, atunci se va prelungi și acest termen)

OBS! Inclusiv în situația în care sunteți terț poprit aveți obligația să suspendați poprirea și să nu mai faceți reținerile!

 • Realizează ANAF în această perioadă controale fiscale? DA, dar conform art. 50 al Decretului 195/2020: “Pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare”

4.Alte măsuri fiscale

 • Pentru cei care aplică sistemul de plăți anticipate de impozit pe profit:
 • pot calcula pentru trim I 2020 impozitul pe profit, ca și cum ar aplica sistemul de calcul pe baza rezultatelor din trimestru, și nu conform sistemului de plăți anticipate
 • dacă aplică pe trim I 2020 sistemul de calcul pe baza rezultatelor din trimestru, vor aplica acest sistem pentru toate trimestrele din 2020

OBS! Acest lucru este aplicabil și de către cei cu an fiscal modificat, începând cu calculul pentru primul trimestru care se încheie în 2020.

 • Pentru cei care doresc restructurarea obligațiilor fiscale conform Ordonanței 6/2019:
 • pot depune notificarea privind intenția de restructurare până la 31.07.2020;
 • pot depune solicitarea de restructurare până la 30.10.2020

5.Q&A

Întrebare: Dacă rețineam din salariul unui salariat o poprire pusă de ANAF pentru impozite neplătite de salariat trebuie să continui poprirea?

Răspuns: NU, poprirea se suspendă în perioada 21.03.2020 – 14.05.2020

Întrebare: Dacă rețineam din salariul unui salariat o poprire pusă de DITL pentru impozit pe clădiri neplătit trebuie să continui poprirea?

Răspuns: NU, poprirea se suspendă în perioada 21.03.2020 – 14.05.2020

Întrebare: Dacă nu plătesc impozitul pe profit pentru 2019 la 25.03.2020, ci la 25.04.2020 am vreo sancțiune?

Răspuns: NU. Nu se aplică dobânzi și penalități pe această perioadă și nici nu se vor iniția măsuri de executare silită.

6. Măsuri fiscale suplimentare adoptate prin OUG 48/16.04.2020

 
Depunerea situațiilor financiare
 
 • Termenul de depunere al situațiilor financiare pentru:
  • societățile comerciale care au anul calendaristic drept an financiar și aplică reglementările contabile potrivit Ordinului 1802/2014 (inclusiv cele aflate în lichidare), cât și cele care aplică standardele IFRS – termen inițial 29 Mai 2020,
  • ONG-uri – termen inițial 29 Aprilie 2020,
  • Sucursale – termen inițial 29 Mai 2020,
cât și pentru:
 • raportările contabile la 31 Decembrie 2019, depuse de:
  • societățile care au un an financiar diferit de anul calendaristic – termen inițial 29 Mai 2020 si
  • societățile aplică standardele IFRS – termen inițial 29 Mai 2020,
 
se amână până la 31 Iulie 2020, inclusiv.

Impozit pe veniturile microîntreprinderilor
 
 • Contribuabilii care aplică impozitul pe veniturile microîntreprinderilor vor putea efectua sponsorizări, potrivit Legii 32/1994 și către instituțiile și autoritățile publice, inclusiv organele de specialitate ale administrației publice, pentru care să beneficieze de facilitatea reducerii impozitului pe veniturile microîntreprinderilor. Se menționează faptul că acești beneficiari nu este necesar să fie înscriși în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. Practic, se aduce o completare la lege întrucât, în forma anterioară, microîntreprinderile nu puteau deduce din impozitul pe venit valoarea sponsorizărilor efectuate către instituții publice, ci doar către unități de cult/organizații non-profit.

 

 Impozit pe venit și contribuții sociale
 
 • Pentru:
  • indemnizațiile de șomaj tehnic suportate de la bugetul de stat, acordate salariaților, potrivit Codului Muncii,
  • indemnizațiile de șomaj tehnic suportate de la bugetul de stat, acordate altor profesioniști (e.g, PFA-uri, persoane care obțin exclusiv drepturi de autor),
  • indemnizațiile suportate din bugetul de asigurări pentru șomaj, în cazul zilelor libere acordate în baza Legii 19/2020,
nu se acordă scutirile de impozit pe venit prevăzute în Codul Fiscal (e.g. scutirile pentru persoanele cu handicap grav, scutirile pentru IT-iști, scutirile pentru salariați care desfășoară munci sezoniere, scutirile pentru angajații din domeniul constructorilor), respectiv nu se aplică reducerea de CAS și scutirea de CASS, pentru salariații din domeniul construcțiilor, astfel cum este reglementat în Codul Fiscal. Prevederea se aplică începând cu indemnizațiile acordate de stat în luna Aprilie 2020.
 
 • Pentru un salariat, care ocupa funcții considerate de către angajator/plătitor esențiale pentru desfășurarea activității, si se află în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioadă stabilită de angajator/plătitor, în cazul instituirii stării de asediu sau de urgență, potrivit legii, avantajele în natură acordate de angajator/plătitor nu sunt impozabile cu impozit pe venit și contribuții sociale.
     

Obligații specifice operatorilor de jocuri de noroc (cărora li se aplică OUG 77/2009)
 
 • Se introduc mențiuni referitoare la reautorizarea licențelor de organizare/autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc, în termen de cel mult 90 de zile de la încetarea stării de urgență decretate.
 • Pe durata stării de urgență decretate în anul 2020, obligațiile de plată aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc tradiționale prevăzute de OUG 77 2009, se suspendă. Totodată, după ridicarea stării de urgență, nu se vor aplica sancțiunile din OUG 77/2009, dacă obligațiile sunt plătite în termen de 30 de zile de la încheierea stării de urgență. Totodată, operatorii de jocuri de noroc care dețin autorizațiile menționate la acest paragraf nu datorează taxe aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga perioadă a stării de urgență decretate
 
Impozit specific (potrivit Legii 170/2016)
 
 • Nu se datorează impozit specific, în anul 2020, pe perioada întreruperii totale sau parțiale a activității, în timpul stării stării de urgență decratete,
 • Perioada pentru care se datorează impozitul se va recalcula, luând în considerare un număr de 365 de zile calendaristice și numărul de zile în care activitatea a fost întreruptă. Metoda de declarare rămâne cea specificată în Legea 170/2016.
 • Pentru a putea aplica facilitatea de mai sus, este necesar ca contribuabilul să
  • întrerupă total sa parțial activitatea,
  • dețină certificat pentru situații de urgență,
  • nu se afle în insolvență.
 
Rambursări de TVA, potrivit Codului de Procedură Fiscală
 
 • Valoarea TVA solicitată la rambursare, prin decontul de TVA depus la termenul legal, se va rambursa de către ANAF cu efectuarea ulterioară a inspecției fiscale, prin derogare făță de prevederile privind modalitatea uzuală de rambursare a TVA (e.g. rambursarea TVA cu inspecție anticipată, în cazul anumitor contribuabili). Măsura nu se va aplica în cazul în care inspecția a fost deja demarată, cât și în cazul în care rambursarea de TVA este solicitată în anumite circumstanțe, cum ar fi:
  • Contribuabilul este încadrat cu risc fiscal,
  • Contribuabili aflați în lichidare/insolvență
  • Este primul decont cu solicitare de rambursare depus după înregistrarea în scopuri de TVA,
  • Soldul sumei negative de TVA solicitat la rambursare provine din mai mult de 12 perioade de raportare lunare, respectiv 4 perioade de raportare trimestriale
 • Măsura este valabilă pe perioada stării de urgență și timp de 30 de zile după încheierea ei.
 
Eșalonări 
 
 • Nu se vor calcula dobânzi și penalități pentru plata cu întârziere a ratelor de eșalonare. ANAF va reface, în caz de neplată a ratelor, graficul de eșalonare, din oficiu.
 • Condițiile de menținere a valabilității eșalonărilor la plată acordate potrivit legii se suspendă,
 • Ratele neachitate nu vor fi considerate ca fiind obligații fiscale restante.
 • Măsura este valabilă pe perioada stării de urgență și timp de 30 de zile după încheierea ei.
 
Altele
 
 • Termenele de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale și de a cere executarea silită, precum și cel al contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanțelor fiscale, prevăzute de Codul de procedură fiscală, se suspendă sau nu încep să curgă până la împlinirea termenului de 30 de zile de la data încetării stării de urgență.
 • Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită, prin somație și prin valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală, provenite din săvârșirea de infracțiuni.

Informații valabile la 16 aprilie 2020.

Contact

Viboal FindEx reunește o echipa de consultanți fiscali, experți contabili, auditori financiari și evaluatori – profesioniști în fiscalitate, prețuri de transfer și litigii fiscale.

Mail: office@viboal-findex.ro