Ești membru? Cont nou / Autentificare

Glosar Termeni

Sistemul Unic de Management al Informaţiei(SMIS)

Sistemul informatic centralizat, dezvoltat de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, în colaborare cu toate structurile utilizatoare, pentru a asigura colectarea informaţiilor referitoare la implementare, necesare managementului financiar, monitorizării, verificărilor, auditului şi evaluării programelor din cadrul obiectivului convergenţă

Subcontractare (externalizare)

În cazul finanțărilor nerambursabile acordate prin Programul Operațional «Capital Uman 2014-2020» (POCU) în baza unui contract de finanțare, externalizarea (subcontractul) reprezintă acel acord scris/contract încheiat în baza legislației relevante, prin care beneficiarul încredințează o activitate sau o parte limitată a unei activități asumate prin cererea de finanțare unei terțe persoane juridice, alta decât entitățile partenere.

Suma forfetară

Reprezintă suma stabilită conform contractului de finanțare ce se va încasa la finele perioadei de implementare dacă indicatorii proiectului sunt îndepliniți.