Ești membru? Cont nou / Autentificare

Glosar Termeni

Regiuni eligibile pentru ajutoarele de stat regionale

- regiunile în care PIB/locuitor este mai mic de 75% din media Uniunii Europene [art. 87 alin. (3) lit. a) din Tratat].
- regiunile în care sunt identificate probleme socio-economice în baza indicatorilor naţionali, propuse de Statele Membre [art. 87 alin. (3) lit. c)].
- regiuni de tipul NUTS-II*3), cu o densitate a populaţiei situată sub 8 locuitori/km^2 sau regiunile geografice de tipul NUTS-III, cu o densitate a populaţiei situată sub 12,5 locuitori/km^2.
*3) NUTS reprezintă un sistem de clasificare teritorială, instituit prin Regulamentul nr. 1059/2003, folosit de EUROSTAT pentru culegerea datelor statistice. La nivelul 2 (NUTS II) se regăsesc şi cele 8 regiuni de dezvoltare ale României.

Rezerva de performanță

Aproximativ 6% din resursele alocate fondurilor europene structurale și de investiții vor constitui rezerva de performanță stabilită în programele și acordul de parteneriat și alocată priorităților specifice în conformitate cu articolul 22 din RDC. Rezerva de performanță se va aloca doar programelor și priorităților care și-au atins obiectivele de etapă stabilite de cadrul de performanță.