Ești membru? Cont nou / Autentificare

Glosar Termeni

Licitatie de proiecte

Invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii
clar identificate de solicitanti, în vederea depunerii cererilor de finantare pentru
proiecte, în cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare dintr-un
Program Operational

Localitate din mediul rural

Unitate administrativ – teritorială de bază care cuprinde populaţia rurală reunită prin comunitatea de interese şi tradiţii, alcătuită din unul sau mai multe sate, în funcţie de condiţiile economice, social – culturale, geografice şi demografice (conform prevederilor anexei nr. I din Legea nr. 351/ 6.07.2001)

Localitate din mediul urban

Unitate administrativ – teritorială de bază alcătuită fie dintr-o singură localitate urbană, fie din mai multe localităţi, dintre care cel puţin una este localitate urbană (conform prevederilor anexei nr. I din Legea nr. 351/ 6.07.2001)

Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021