Ești membru? Cont nou / Autentificare

Glosar Termeni

IMM-uri

Acele întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi care au fie o cifră de afaceri anuală care nu depăşeşte 50 milioane euro, fie un rezultat anual al bilanţului contabil care nu depăşeşte 43 milioane euro.

Incluziune socială

Setul de măsuri şi acţiuni multidimensionale din domeniile protecţiei sociale, ocupării forţei de muncă, locuirii, educaţiei, sănătăţii, informării şi comunicării, mobilităţii, securităţii, justiţiei şi culturii, destinate combaterii excluziunii sociale.

Instrumente structurale

Reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondului Social European (FSE) şi Fondului de Coeziune (FC).

Intreprindere

Orice entitate angajată într-o activitate economică, indiferent de forma juridică de constituire.

Întreprindere mică

Întreprinderea care are mai puţin de 50 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală sau rezultatul anual al bilanţului contabil nu depăşeşte 10 milioane euro.

Intreprindere mijlocie

Sunt întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au un număr anual de salariaţi intre 50 si 249 si realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate.

Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021