Ești membru? Cont nou / Autentificare
Înscriere Gala Fondurilor Structurale

Înscriere Gala Fondurilor Structurale

Înscrierile la Gala Fondurilor Structurale 2017 s-au încheiat!

Ghid de înscriere a proiectelor la Gala Fondurilor Structurale  - ediția a II-a

I. SECȚIUNI

Secțiunile Galei de anul acesta au fost gândite în așa fel încât să reflecte cât mai bine structura ultimelor apeluri de proiecte din cadrul financiar 2007 – 2013 și să ofere șansa proiectelor nefinalizate în 2014 să se înscrie acum. Un alt element de noutate pentru anul acesta este faptul că există două secțiuni dedicate structurilor (start-up-uri și structuri de economie socială) create prin proiectele-umbrelă din cadrul apelurilor România Start Up și Economie Socială din 2014-2015, apeluri care au creat o mare efervescență la nivel național.

1. Bucuroși de oaspeți

Tot mai mulți turiști străini vizitează România. Tot mai mulți turiști români decid să (re)descopere România. Fie că aleg să se odihnească în pensiuni din vârf de munte sau să viziteze orașe vibrante cu clădiri istorice proaspăt renovate, turiștii au de unde alege. Inițiative de succes susținute de fondurile europene sunt la tot pasul, iar prin această secțiune ne dorim să le premiem pe cele mai faine dintre ele.

Ce premiem?

Proiecte de dezvoltare şi promovare a turismului, care generează nu doar vagoane de pliante, ci turiști mai mulți și mai fericiți. Proiecte de reabilitare și valorificare a patrimoniului local, care cresc atractivitatea destinațiilor și structurilor de cazare, aducând, în acelaşi timp, un nivel mai mare de bunăstare locuitorilor. Proiecte care fac turismul o bucurie pentru călători, dar și pentru comunitățile locale.

***

2. Școala face omul OM

Școala nu înseamnă doar să oferi copiilor posibilitatea de a învăța să scrie, să citească și să rezolve probleme de matematică. Școala înseamnă mult mai mult; înseamnă EDUCAȚIE. Școala presupune să formezi, în oameni de toate vârstele, competențele necesare pentru a-și îmbunătăți ei înșiși viața.

Ce premiem?

Proiecte care vizează formarea profesională, educația pe tot parcursul vieții și adaptarea la cerințele pieței muncii. Proiecte de învățare organizațională, de dezvoltare de programe educaționale mai bine adaptate prezentului, precum și măsuri de creștere a ocupării. Proiecte care au adus o valoare adăugată reală, ajutându-i pe beneficiarii finali – elevi, studenți, absolvenți, angajați sau șomeri – să își (re)găsească drumul în viață și carieră și să se adapteze mai bine cerințelor societății.

***

3. Infrastructura... pe catwalk!

Fondurile europene generează schimbări și prin investiții în infrastructură: socială, educațională, de transport, de afaceri, rurală sau urbană. Pe catwalk-ul de la Gală modelele nu vor fi de tipul „one size fits all”: sunt bine-venite în această secțiune toate proiectele de tip „hard” ale organizațiilor publice și private.

Ce premiem?

Proiecte de dezvoltare, modernizare sau reabilitare a infrastructurii din mediul urban sau rural, care au generat locuri de muncă, îmbunătățiri de procese tehnologice, dezvoltare economică, socială și culturală a comunităților. Proiecte care stabilesc „fundația” investițiilor viitoare. Proiecte care construiesc viitorul!

***

4. Schuman-ul european în Poiana lui Iocan!

România are o importantă populație rurală. Circa 43% dintre români trăiesc la sat, conform statisticilor din 2016. Evident, mediul rural are propriile nevoi și solicită modele de dezvoltare adaptate acestora.

Ce premiem?

Proiecte în domeniul agriculturii și pescuitului, care valorifică resursele satului românesc pentru a-l face mai puțin „ca la țară”. Proiecte care îi fac pe locuitorii din mediul rural „în satul lor fruntași”!

***

5. Prâslea cel voinic în Țara Finanțărilor

Fondurile structurale nu sunt singura sursă de finanțare pentru IMM-uri, ONG-uri și comunități locale. Proiectele „mici, dar voinice” au crescut constant în ultimii ani atât ca număr, cât și ca impact. Programele din fonduri norvegiene, AFCN și Țara lui Andrei sunt doar câteva dintre liniile de finanțare care au putut fi accesate ca alternativă la fondurile structurale.

Ce premiem?

Proiecte de valoare mică, dar cu impact mare, finanțate din surse „alternative” fondurilor structurale: publice, private şi/sau neguvernamentale.

***

6. Cu impact INCLUS!

În domeniul incluziunii sociale, România face în ultimul timp pași rapizi și hotărâți. Pentru a continua într-un ritm susținut pe acest drum, bunele practici trebuie să se facă auzite, ascultate și urmate.

Ce premiem?

Structuri de economie socială înființate sau dezvoltate cu ajutorul fondurilor structurale care au creat și creează locuri de muncă pentru grupurile vulnerabile și care contribuie activ la incluziunea socială propunând un model alternativ de „business” axat pe impactul social și nu pe cel financiar.  Structuri care fac beneficiarul final INCLUS, nu „în plus”!

***

7. Start-up deștept

România este tot mai prietenoasă cu antreprenorii. Raportul Doing Business 2017 al Băncii Mondiale ne plasează pe locul 36 din 190 de țări la ușurința de a demara afaceri, fiind cea mai bine poziționată țară în raport cu vecinii noștri. În acest an, Gala Fondurilor Structurale acordă o atenție deosebită afacerilor „tinere”.

Ce premiem?

Start-up-uri pornite de antreprenori cu chef de treabă, hotărâți și fără frică de birocrație care au știut să valorifice la timp oportunitățile de formare antreprenorială și de finanțare oferite de fondurile structurale cum au fost cele prin „România Start Up”.

***

8. Finanțatori la scară mică pentru impact la scară mare

În 2014 și 2015 organizațiile private și publice au avut ocazia să-și exerseze și abilitățile de finanțator, „păstorind” prin proiecte-umbrelă crearea de noi afaceri – start-up-uri sau structuri de economie socială. În 2017 ne propunem să recompensăm aceste inițiative la Gala Fondurilor Structurale. Nu uităm nici de grupurile de acțiune locală și de alte organizații similare care au sprijinit și finanțat proiecte în comunitățile lor.

Ce premiem?

Proiecte ale GAL-urilor și ale altor organizații similare care și-au asumat rolul de finanțator, de exemplu, pentru crearea și dezvoltarea de structuri de economie socială și de start-up-uri. Organizații care și-au luat rolul de finanțator în serios, dar care n-au uitat că nu-i ușor să fii beneficiar, căutând tot timpul pârghii și metode de a-și sprijini „finanțații” în atingerea potențialului proiectelor lor. Beneficiari care, printre indicatori, cash-flow-uri, bugete și raportări, și-au găsit timp și pentru a le desțeleni finanțaților „jungla” terminologică și procedurală a finanțărilor nerambursabile. Premiem organizații mândre că au contribuit, prin proiectele lor, la crearea de afaceri de succes și la îmbunătățirea vieții locuitorilor din comunitățile în care acționează.

II. ÎNSCRIERE

Se pot înscrie la Gala Fondurilor Structurale acele proiecte/afaceri care au primit finanțare nerambursabilă din fonduri europene sau surse alternative și care se încadrează în ariile tematice ale secțiunilor prezentate mai sus.

Înscrierea se face prin completarea și transmiterea online a formularului de înscriere începând cu 12 octombrie 2017 și până la data de 15 noiembrie 2017, ora 18.00.

Pentru înscrierea proiectelor (secțiunile 1,2,3,4,5,8): http://www.fonduri-structurale.ro/gala/inscriere/proiect

Pentru înscrierea structurilor de economie socială/start-up-urilor (secțiunile 6,7):  http://www.fonduri-structurale.ro/gala/inscriere/ses-start-up

Proiectele pot fi înscrise la mai multe secțiuni, în această situație fiind necesară completarea formularului pentru fiecare înscriere în parte.   

Proiectele înscrise la Gala Fondurilor Structurale 2014 nu mai pot fi înscrise la Gala Fondurilor Structurale 2017.

III. EVALUARE ȘI SELECȚIE

Jurizarea se va face pentru fiecare dintre cele 8 secțiuni, de către un juriu format din profesioniști în domeniul finanțărilor europene şi personalități cu competențe recunoscute în domeniile care fac obiectul secțiunilor.

Selecția câștigătorilor se va face în două etape succesive:

 1. Evaluarea conformității și a eligibilității
 2. Evaluare tehnică

Evaluarea conformității și a eligibilității

În primă fază se verifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor minime de participare la concurs, conform celor prezentate mai jos.

 1. Formularul de înscriere este transmis în termen (Până la data limită stabilită de organizatori).
 2. Proiectul/Afacerea nu a fost încadrat în categoria fraudă – existența declarației pe propria răspundere. (Se va verifica existanța bifei în formularul de înscriere).
 3. Proiectul nu a fost înscris la Gala Fondurilor Structurale 2014 (Va verifică lista proiectelor înscrise la ediția din 2014 a Galei).

Evaluarea tehnică

Etapa a doua constă în evaluarea proiectelor și acordarea de puncte pentru următoatele criterii:

 1. Relevanța – pondere de 20% în total,
 2. Valoarea adăugată/caracterul inovator  - pondere de 40% în total,
 3. Impactul/Sustenabilitatea  - pondere de 40% în total.

Punctajul pe fiecare criteriu va fi acordat pe o scală de la 1 la 10, 1 reprezentând punctajul minim, iar 10 – punctajul maxim.

Punctajul obținut pe fiecare criteriu de evaluare va fi calculat ca medie aritmetică a punctajelor acordate de membrii juriului care au evaluat aplicația, iar punctajul final al aplicației va fi obținut prin calcularea mediei ponderate a punctajelor acordate pe cele 3 criterii de evaluare, în acord cu ponderile menționate mai sus.

În cazul în care între două sau mai multe aplicații înscrise la aceeași secțiune există egalitate în ceea ce privește punctajul final, criteriul de departajare va fi punctajul obținut la criteriul „Valoarea adăugată/Caracterul inovator”, iar în cazul în care egalitatea se menține și în această situație, se va aplica un al doilea criteriu de departajare, cel privind „Impactul/Sustenabilitatea”, al treilea criteriu de departajare fiind punctajul obținut la criteriul „Relevanța”.

Criteriile de evaluare:

 1. Relevanța. Se va evalua relevanța proiectului/afacerii față de aria tematică a secțiunii la care a fost înscris(ă).
 2. Valoarea adăugată/Caracterul inovator. Se vor evalua valoarea adăugată, caracterul inedit, inovator al proiectului/afacerii.
 3. Impactul/Sustenabilitatea. Se vor evalua rezultatele, impactul asupra comunităților/grupurilor țintă vizate, măsura în care activitățile au continuat și după terminarea finanțării, evoluția ulterioară a organizației.

IV. PREMII

Pentru fiecare secțiune va fi acordat un premiu constând într-o vizită de studiu la Bruxelles, la sediul Comisiei Europene.  De asemenea, vor fi acordate și premii speciale de către partenerii Galei Fondurilor Structurale în calitate de „prieteni ai succesului”.

Contact

Cristina POJOGA 

gala@fonduri-structurale.ro 

0725072500 

Organizatori

 

Parteneri premium

          

Parteneri

 

Parteneri media

 

 

 

Cu sprijinul

Despre campanie

Succesul e (în continuare)... MOLIPSITOR!

În 2017, îl DESCOPERIM, ÎMPĂRTĂŞIM și APRECIEM din nou!                                                                           

Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi Structural Consulting™ Group - www.fonduri-structurale.ro, în parteneriat cu BCR și Banca Transilvania,  acestora alăturându-li-se Trandafir & Associates, Egghead Advertising și Asociația Centrul pentru o Societate Durabilă, derulează cea de-a doua ediție a campaniei  „Succesul e...MOLIPSITOR!”, un proces interactiv de descoperire și împărtășire a bunelor practici și a impactului generat de proiectele finanțate din fondurile europene.

 „Succesul e...MOLIPSITOR!” este parte a Caravanei Fondurilor Structurale și cuprinde:

 • 8 conferințe regionale de descoperire a succesului,
 • Gala Fondurilor Structurale – ediția a II-a,
 • „Let’s Talk Impact” – materiale de prezentare, într-un format „user-friendly”, a impactului utilizării fondurilor europene în perioada 2007-2013 la nivelul României.