Ești membru? Cont nou / Autentificare

Juriu & Jurizare

JURIZAREA PROIECTELOR

Jurizarea se va face pentru fiecare dintre cele 8 secțiuni, de către un juriu format din profesioniști în domeniul finanțărilor europene şi personalități cu competențe recunoscute în domeniile care fac obiectul secțiunilor.

Selecția câștigătorilor se va face în două etape succesive:

 1. Evaluarea conformității și a eligibilității
 2. Evaluare tehnică

Evaluarea conformității și a eligibilității

În primă fază se verifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor minime de participare la concurs, conform celor prezentate mai jos.

 1. Formularul de înscriere este transmis în termen (Până la data limită stabilită de organizatori).
 2. Proiectul/Afacerea nu a fost încadrat în categoria fraudă – existența declarației pe propria răspundere. (Se va verifica existanța bifei în formularul de înscriere).
 3. Proiectul nu a fost înscris la Gala Fondurilor Structurale 2014 (Va verifică lista proiectelor înscrise la ediția din 2014 a Galei).

Evaluarea tehnică

Etapa a doua constă în evaluarea proiectelor și acordarea de puncte pentru următoatele criterii:

 1. Relevanța – pondere de 20% în total,
 2. Valoarea adăugată/caracterul inovator  - pondere de 40% în total,
 3. Impactul/Sustenabilitatea  - pondere de 40% în total.

Punctajul pe fiecare criteriu va fi acordat pe o scală de la 1 la 10, 1 reprezentând punctajul minim, iar 10 – punctajul maxim.

Punctajul obținut pe fiecare criteriu de evaluare va fi calculat ca medie aritmetică a punctajelor acordate de membrii juriului care au evaluat aplicația, iar punctajul final al aplicației va fi obținut prin calcularea mediei ponderate a punctajelor acordate pe cele 3 criterii de evaluare, în acord cu ponderile menționate mai sus.

În cazul în care între două sau mai multe aplicații înscrise la aceeași secțiune există egalitate în ceea ce privește punctajul final, criteriul de departajare va fi punctajul obținut la criteriul „Valoarea adăugată/Caracterul inovator”, iar în cazul în care egalitatea se menține și în această situație, se va aplica un al doilea criteriu de departajare, cel privind „Impactul/Sustenabilitatea”, al treilea criteriu de departajare fiind punctajul obținut la criteriul „Relevanța”.

Criteriile de evaluare:

 1. Relevanța. Se va evalua relevanța proiectului/afacerii față de aria tematică a secțiunii la care a fost înscris(ă).
 2. Valoarea adăugată/Caracterul inovator. Se vor evalua valoarea adăugată, caracterul inedit, inovator al proiectului/afacerii.
 3. Impactul/Sustenabilitatea. Se vor evalua rezultatele, impactul asupra comunităților/grupurilor țintă vizate, măsura în care activitățile au continuat și după terminarea finanțării, evoluția ulterioară a organizației.

JURIUL GALEI FONDURILOR STRUCTURALE 2017

 

Secțiunea Bucuroși de oaspeți 

Călin Ile 

General Manager IBIS Hotels

Președinte Federația Industriei Hoteliere din România 

 Răzvan Pascu

Consultant Marketing Turistic Asociația Travel Focus

Travel Communication Romania

 

Secțiunea Școala face omul OM

Daniela Vișoianu

Președinte Federația Coaliția pentru Educație

Madlen Șerban 

 Profesor asociat Universitatea din București

Director European Training Foundation (2009 - 2017)

 

Secțiunea Infrastructura... pe catwalk!

Marcel Ionescu - Heroiu 

Expert Senior Dezvoltare Urbană Grupul Banca Mondială

Ionuț Ciurea

Vicepreședinte și Director Executiv Asociația Pro Infrastructură

 

Secțiunea Schuman-ul european în Poiana lui Iocan!

Peter Hurley

Producător Festivalul „Drumul Lung spre Cimitirul Vesel”

Asociația Interculturală de Tradiții

Tiberiu Cazacioc

Specialist în dezvoltarea afacerilor și marketing MEDIASPIN

 

Secțiunea Prâslea cel voinic în Țara Finanțărilor

Elena Calistru

Președinte și Fondator Funky Citizens

Mircea Toma

Președinte ActiveWatch

 

Secțiunea Cu impact INCLUS!

Corina Murafa 

Director Ashoka România

                                                                               

Ștefan Buciuc

Director Executiv Direcția Social Banking

Banca Comercială Română    

 

Secțiunea Start-up deștept

Vlad Andriescu

Editor-in-chief start-up.ro

Leonard Cornoiu

Director Direcția Programe Europene

Banca Transilvania

 

Secțiunea Finanțatori la scară mică pentru impact la scară mare

Bianca Dreossi

Consultant, Trainer și Evaluator Proiecte

Ștefan Constantinescu

Consultant afaceri sociale 

                                                                        

Organizatori

 

Parteneri premium

          

Parteneri

 

Parteneri media

 

 

 

Cu sprijinul