Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POPAM_PU3_ M VI.1 - apel non-competitiv

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Autoritatea publică centrală

Obiectiv specific

OS 3.2 Sprijinirea monitorizării, controlului şi executării, consolidării capacităţii instituţionale şi administraţiei publice eficiente, fără a crea sarcini administrative suplimentare

Condiții beneficiari eligibili

Pentru a fi eligibili în vederea obţinerii finanţării pentru Măsura VI.1 – Control şi executare, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • Solicitantul trebuie să fie un autoritate publică cu atribuții în domeniul controlului și inspecției din sectorul pescăresc;
 • Nu se află în situaţiile prevăzute la art.10 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • achiziţionarea, instalarea şi/sau dezvoltarea de tehnologii, inclusiv hardware şi software informatic, sisteme de detectare a navelor (VDS), sisteme de televiziune cu circuit închis (CCTV) şi reţele informatice care să facă posibilă colectarea, gestionarea, validarea, analizarea, gestionarea riscurilor, prezentarea (prin intermediul site-uri internet referitoare la control) şi schimbul de date în domeniul pescuitului, dezvoltarea unor metode de eşantionare a acestor date, precum şi interconectarea la sistemele trans-sectoriale de schimburi de date;
 • dezvoltarea, achiziţionarea şi instalarea componentelor, inclusiv a hardware-ului şi a software-ului, necesare pentru a se asigura transmiterea de date dinspre actorii implicaţi în activităţile de pescuit şi de comercializare a produselor pescăreşti spre autorităţile relevante ale statelor membre şi ale Uniunii, inclusiv achiziţionarea şi instalarea componentelor necesare pentru sistemele electronice de înregistrare şi raportare (ERS), sistemele de monitorizare a navelor (VMS) şi sistemele de identificare automată (AIS) utilizate pentru control;
 • dezvoltarea, achiziţionarea şi instalarea componentelor, inclusiv a hardware-ului şi a software-ului, necesare pentru a se asigura trasabilitatea produselor pescăreşti şi de acvacultură;
 • punerea în aplicare a unor programe pentru schimbul de date între statele membre şi pentru şi analiza acestora;
 • modernizarea şi achiziţionarea de nave, de aeronave şi de elicoptere de patrulă, cu condiţia ca acesteasă fie utilizate pentru controlul activităţilor de pescuit cel puţin 60 % din perioada lor totală de utilizare pe durata unui an;
 • achiziţionarea altor mijloace de control, inclusiv a unor dispozitive care permit măsurarea puterii motorului şi a echipamentelor de cântărit;
 • dezvoltarea de sisteme inovatoare de control şi monitorizare şi punerea în aplicare a unor proiecte-pilot referitoare la controlul activităţilor de pescuit, inclusiv analiza ADN la peşti sau dezvoltarea de site-uri internet referitoare la control;
 • programele de formare şi de schimb, inclusiv între statele membre, pentru personalul responsabil cu monitorizarea, controlul şi supravegherea activităţilor din domeniul pescuitului;
 • analiza cost-beneficiu, precum şi evaluarea auditurilor efectuate şi a cheltuielilor suportate de autorităţile competente pe parcursul monitorizării, controlului şi supravegherii;
 • iniţiativele, inclusiv organizarea de seminare şi elaborarea de suporturi informaţionale, care vizează sporirea gradului de sensibilizare atât în rândul pescarilor şi al altor părţi interesate, precum inspectori, procurori şi judecători, cât şi în rândul publicului, privind necesitatea de a combate pescuitul ilegal, nedeclarat şi nereglementat şi de a pune în aplicare normele PCP;
 • costurile operaţionale suportate în cursul desfăşurării unui control mai strict pentru stocurile care fac obiectul unor programe specifice de inspecţie şi control instituite;
 • programele asociate cu punerea în aplicare a unui plan de acţiune stabilit, inclusiv eventualele costuri operaţionale implicate.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Fără lit. e):

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 10.256.832,61 lei (art.76 din R(UE) nr. 508/2014, cu excepția lit e) a alin. (2), echivalentul a 2.208.477,62 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,6443 LEI/EUR, valabil în luna iunie 2018.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 10.256.832,61 lei (echivalentul a 2.208.477,62 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,6443 LEI/EUR, valabil în luna iunie 2018).

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 23.221,50 lei (echivalentul a 5.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,6443 LEI/EUR, valabil în luna iunie 2018).

Lit. e):

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 32.424.589,15 lei – pentru modernizarea și achiziții nave, aeronave şi elicoptare de patrulă (art.76, alin. (2), lit. e) din R(UE) nr. 508/2014), echivalentul a 6.981.588,00 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,6443 LEI/EUR, valabil în luna iunie  2018.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 32.424.589,15 lei (echivalentul a 6.981.588,00 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,6443 LEI/EUR, valabil în luna iunie 2018).

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 23.221,50 lei (echivalentul a 5.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,6443 LEI/EUR, valabil în luna iunie 2018). 
 

Cuantumul sprijinului financiar neramabursabil acordat în cadrul acestor cereri de propuneri de proiecte este de 100% din valoarea eligibilă a proiectului pentru autoritățile publice.

În cadrul acestor apeluri, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se va realiza în sistemul informatic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

15 iunie 2018 - 22 iunie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Axa prioritară:

PU 3 Încurajarea punerii în aplicare a PCP

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021