Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POPAM_PU4_ M III.1

Beneficiari eligibili

  • Grup de Acțiune Locală/FLAG
  • Parteneriat public-privat

Obiectiv specific

OS 4.1 Promovarea creşterii economice, a incluziunii sociale şi a creării de locuri de muncă şi furnizarea de sprijin pentru creşterea şanselor de angajare şi a mobilităţii forţei de muncă în cadrul comunităţilor costiere şi interioare, dependente de pescuit şi acvacultură, inclusiv diversificarea

Condiții beneficiari eligibili

  • Grup de acțiune locală în domeniul pescuitului FLAG - Parteneriat public-privat înființat în baza O.G. 26/2000;
  • Parteneriat public-privat fără personalitate juridică care va asigura reprezentarea semnificativă a sectorului pescuitului și / sau a sectorului acvaculturii.

Informații suplimentare despre condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească potențialii beneficiari se regăsesc în ghidul solicitantului.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

  • Componenta de inițiere (start-up package) destinată comunităților care intenționează să se organizeze într-o inițiativă FLAG ce nu a primit finanțarea în programul fiind eligibile acțiuni de tipul: dezvoltarea parteneriatelor locale și înființarea FLAG-urilor, informarea și conștientizarea comunităților locale, instruirea liderilor locali, promovarea inițiativelor locale;  
  • Componenta de consolidare a capacității, instruire și networking  în vederea pregătirii, elaborării strategiei de dezvoltare locală (CLLD) fiind eligibile acțiuni de tipul instruirea liderilor locali, elaborarea studiilor și analizelor necesare pregătirii  strategiei, elaborarea strategiei  de dezvoltare locală, susținerea costurilor de administrare;
  • Activități minime obligatorii sunt organizarea a cel puțin două activități de animare la nivelul întregului teritoriu vizat, respectiv realizarea a cel puțin 3 întâlniri ale partenerilor.

Informații suplimentare despre eligibilitatea zonei de implementare a strategiei locale se regăsesc în ghidul solicitantului.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Valoarea finanțării nerambursabile este de 100% iar valoarea totală a unui proiect poate fi :

  • 20.000 Euro pentru parteneriatele cu sau fără personalitate juridică care au primit finanțare nerambursabilă prin programul POP 2007-2013;
  • 25.000 Euro pentru parteneriatele cu sau fără personalitate juridică care nu au primit finanțare nerambursabilă prin programul POP 2007-2013.

TVA-ul este eligibil pt solicitanții neplătitori de TVA și este cuprins în valoarea finanțării nerambursabile specificate.

Depunerea proiectului

Locațiile și datele de contact ale Centrelor regionale pentru informare și depunerea cererilor de finanțare sunt specificate în ghidul solicitantului.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

13 mai 2016 - 03 iunie 2016

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Axa prioritară:

PU 4 Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță