Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POPAM_PU2_ M II.1

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • ONG
 • IMM
 • Universitate
 • Institut de cercetare
 • Instituție de învățământ
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații

Obiectiv specific

OS 2.1 Sprijinirea consolidării dezvoltării tehnologice, a inovării și a transferului de cunoștințe

Condiții beneficiari eligibili

Categoriile de solicitanţi eligibili care pot accesa fonduri nerambursabile pe această măsură sunt:

 • Institute de Cercetare-Dezvoltare, Stațiuni de Cercetare-Dezvoltare, Universități, publice;
 • Instituții de învățământ superior particulare acreditate, institute sau centre de cercetaredezvoltare fără scop patrimonial recunoscute de utilitate publică, sau organizate ca persoane juridice care au ca obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea, ONG-uri, fără scop patrimonial care au ca obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea, societăți comerciale care au ca principal obiect de activitate sau în obiectul de activitate și cercetarea-dezvoltarea;
 • IMM-uri, Întreprideri mari, Asociații, Organizații de producători cu activitate în domeniul acvaculturii

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În vederea stimulării inovării în domeniul acvaculturii, POPAM poate sprijini următoarele tipuri de activități:

 • dezvoltarea de cunoştinţe tehnice, ştiinţifice sau organizaţionale în cadrul fermelor de acvacultură care reduc, în special, impactul asupra mediului, reduc dependenţa de făina şi uleiul de peşte, promovează o utilizare durabilă a resurselor în acvacultură, îmbunătăţesc bunăstarea animalelor sau facilitează metode de producţie durabile noi;
 • dezvoltarea sau introducerea pe piaţă a unor specii de acvacultură noi cu un bun potenţial de piaţă, a unor produse noi sau substanţial îmbunătăţite, a unor procese noi sau îmbunătăţite, a unor sisteme de gestionare şi organizare noi sau îmbunătăţite;
 • examinarea fezabilităţii din punct de vedere tehnic sau economic a produselor sau proceselor inovatoare.

În cadrul măsurii sunt obligatorii:

 • activitățile de informare și publicitate;
 • activitatea de auditare a proiectului.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel este de 1.302.560,00 lei, echivalentul a 280.000,00 euro, din care

 • Alocare financiară pentru ITI este de 372.160,00 lei, echivalentul a 80.000,00 euro la Cursul de schimb INFOREURO: 4,6520 LEI/EUR (valabil în luna ianuarie 2018)

Contribuţia FEPAM în cadrul operaţiunii este de 75%, iar contribuţia publică naţională este de 25%.

Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil acordat în cadrul cererilor de propuneri de proiecte este de:

 • 100 % din cheltuielile eligibile ale operațiunii pentru organismele științifice sau tehnice de drept public;
 • 50% din cheltuielile eligibile ale operațiunii pentru organismele științifice și tehnice private;
 • 50% din cheltuielile eligibile ale operațiunii pentru IMM-uri;
 • 30% din cheltuielile eligibile ale operațiunii pentru intreprinderi mari;
 • 75% din cheltuielile eligibile ale operațiunii pentru organizații de producători;
 • 100% din cheltuielile eligibile ale operațiunii dacă acestea sunt în interes colectiv, au un beneficiar colectiv, au caracteristici inovatoare.

Pentru derularea proiectului, beneficiarul privat va asigura cofinanţarea prin aport în numerar constituit de acesta. Cuantumul cofinanțării va fi în funcție de tipul de beneficiar.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 372.160,00 lei (echivalentul a 80.000,00 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,6520 LEI/EUR, valabil în luna ianuarie 2018).

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 23.260,00 lei (echivalentul a 5.000,00 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,6520 LEI/EUR, valabil în luna ianuarie 2018).

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare. 

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se va realiza în sistemul informatic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

19 ianuarie 2018 - 20 martie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Axa prioritară:

PU 2 Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive şi bazate pe cunoaştere

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță