Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POPAM_PU3_M VI.2

Beneficiari eligibili

  • Autoritate publică locală
  • Autoritatea publică centrală

Obiectiv specific

OS 3.2 Ameliorarea şi furnizarea de cunoştinţe ştiinţifice şi colectarea şi gestionarea datelor

Condiții beneficiari eligibili

Pentru a fi eligibili în vederea obținerii finanțării pentru Măsura VI.2 – Colectarea de date, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • Solicitantul trebuie să fie un autoritate publică cu atribuții în domeniul colectării şi gestionării de date din sectorul pescăresc;
  • Nu se află în situațiile prevăzute la art.10 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În cadrul apelului sunt eligibile următoarele activități:

  • colectarea, gestionarea şi utilizarea datelor pentru analize ştiințifice şi punerea în aplicare a PCP;
  • programele naționale, transnaționale şi subnaționale multianuale de eşantionare, cu condiția să vizeze stocuri care fac obiectul PCP;
  • monitorizarea pe mare a pescuitului comercial şi recreativ, inclusiv monitorizarea capturilor accidentale de organisme marine precum mamiferele şi păsările marine;
  • studiile de cercetare pe mare;
  • participarea unor reprezentanți ai statelor membre şi ai autorităților regionale, la reuniunile regionale de coordonare, la reuniunile organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului la care Uniunea este parte contractantă sau observator sau la reuniunile organismelor internaționale responsabile cu furnizarea de consultanță ştiințifică;
  • îmbunătățirea sistemelor de colectare şi gestionare a datelor şi realizarea unor studii-pilot în vederea îmbunătățirii sistemelor existente de colectare şi gestionare a datelor.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 7.533.905,45 lei (art.77 din R(UE) nr. 508/2014), echivalentul a 1.619.741,89 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,6513 LEI/EUR, valabil în luna februarie 2018.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 7.533.905,45 lei (echivalentul a 1.619.741,89 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,6513 LEI/EUR, valabil în luna februarie 2018).

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 23.256,50 lei (echivalentul a 5.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,6513 LEI/EUR, valabil în luna februarie 2018).

Cuantumul sprijinului financiar neramabursabil acordat în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte este de 100% din valoarea eligibilă a proiectului pentru autoritățile publice.

Contribuția FEPAM în cadrul operațiunii este de 80%, iar contribuția publică națională este de 20%.

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se va realiza în sistemul informatic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

23 februarie 2018 - 31 decembrie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Axa prioritară:

PU 3 Încurajarea punerii în aplicare a PCP

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 04 martie 2021
Ieri, 03 martie 2021