Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POPAM_PU5_ M IV.3

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • ONG
 • IMM
 • Instituție publică
 • Institut de cercetare
 • Persoană fizică autorizată
 • Grup de producători
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații

Obiectiv specific

OS 5.1 Îmbunătăţirea organizaţiilor de piaţă pentru produselor de pescuit şi acvacultură

Condiții beneficiari eligibili

Categoriile de solicitanți eligibili care pot primi fonduri nerambursabile pe această măsură sunt diferenţiaţi în funcţie de tipul de proiect vizat, astfel:

 • Pentru proiecte care vizează înfiinţarea de organizaţii ale producătorilor, asociaţii de organizaţii de producători sau organizaţii interprofesionale care sunt recunoscute în conformitate cu capitolul II secţiunea II din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013:
  • Organizaţii de producători recunoscute în conformitate cu capitolul II secţiunea II din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013;
  • Asociaţii de organizaţii de producători recunoscute în conformitate cu capitolul II secţiunea II din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013.
 • Pentru celelalte categorii de proiecte:
  • Organizaţii de producători recunoscute în conformitate cu capitolul II secţiunea II din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013;
  • Asociaţii de organizaţii de producători recunoscute în conformitate cu capitolul II secţiunea II din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013;
  • Organizaţii interprofesionale care activează în domeniulproducţiei, prelucrării sau comercializării produselor pescărești și de acvacultură;
  • Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii precum şi întreprinderi mari înfiinţate care activează în domeniul producţiei, prelucrării sau comercializării produselor pescărești și de acvacultură:
   • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
   • Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
   • Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
   • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
   • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
   • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificarile și completările ulterioare);
   • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
   • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
   • Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare);
   • Asociații/fundaţii/federaţii constituite legal.
  • Instituţii publice (inclusiv institutele de cercetare) care activează în domeniul producţiei, prelucrării sau comercializării produselor pescărești și de acvacultură.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În cadrul măsurii de finanțare IV.3 sunt eligibile măsurile de marketing care vizează cel puţin una din următoarele acţiuni:

 • Activităţi pentru înfiinţarea de organizaţii de producători sau de asociaţii de organizaţii de producători;
 • Activităţi pentru găsirea de noi pieţe şi îmbunătăţirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pescăreşti şi de acvacultură;
 • Activităţi pentru promovarea calităţii şi a valorii adăugate;
 • Activităţi pentru contribuţia la transparenţa producţiei şi a pieţelor şi la desfăşurarea de studii de piaţă şi de studii privind dependenţa de importuri a Uniunii;
 • Activităţi pentru contribuţia la trasabilitatea produselor pescăreşti sau de acvacultură şi după caz, elaborarea unei etichete ecologice la nivelul Uniunii pentru produsele pescăreşti şi de acvacultură;
 • Activităţi pentru desfăşurarea unor campanii regionale, naţionale sau transnaţionale de promovare şi comunicare, în vederea sensibilizării publicului faţă de produsele pescăreşti şi de acvacultură durabile.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară totală pentru acest apel este de 3.101.953,60 lei, echivalentul a 666.800 euro, din care

 • Alocare financiară pentru ITI Delta Dunării: 930.400,00 lei, echivalentul a 200.000 euro (Cursul de schimb INFOREURO de 4,6520 LEI/EUR, valabil în luna ianuarie 2018.

Intensitatea maximă a ajutorului public este cuprinsă între 30% - 100% din valoarea totală eligibilă a proiectului (inclusiv TVA eligibilă), contribuţia solicitantului fiind în cazul acestei măsuri curpinsă între 0% - 70% din valoarea totală eligibilă a proiectului (inclusiv TVA eligibilă), în funcţie de categoria solicitantului.

Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil acordat în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte din valoarea totală eligibilă rezultată din bugetul previzionat, este de:

 • 100 % din cheltuielile eligibile totale, pentru organisme de drept public;
 • 75 % din cheltuielile eligibile totale, pentru organizații de producători, asociații de organizații de producători sau organizații interprofesionale;
 • 50 % din cheltuielile eligibile totale, pentru IMM-uri;
 • 30% din cheltuielile eligibile totale pentru întreprinderile mari.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 465.200,00 (echivalentul a 100.000,00 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,6520 LEI/EUR, valabil în luna
ianuarie 2018).

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 23.260,00 lei (echivalentul a 5.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,6520 LEI/EUR, valabil în luna
ianuarie 2018).

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare pentru Măsuri de marketing.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se va realiza în sistemul informatic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

19 ianuarie 2018 - 20 martie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Axa prioritară:

PU 5 Stimularea comercializării şi prelucrării

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță