Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POPAM_PU2_ M II.12

Beneficiari eligibili

  • Universitate
  • Institut de cercetare

Obiectiv specific

OS 2.4 Promovarea acvaculturii cu un nivel ridicat al protecţiei mediului înconjurător şi promovarea sănătăţii animalelor, precum şi a siguranţei şi sănătăţii publice

Condiții beneficiari eligibili

  • Unități de cercetare care au ca obiect de activitate acvacultura;
  • Universități publice care au ca obiect de activitate acvacultura.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Conform art. 56 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, în vederea promovării sănătății și bunăstării animalelor în întreprinderile din domeniul acvaculturii, precum și în ceea ce privește prevenția și biosecuritatea, POPAM poate sprijini activități care vizează:

  • dezvoltarea de bune practivi generale și specifice pentru sănătatea și bunăstarea anumitor specii de pești și moluște;

sau

  • stabilirea de reguli de conduită referitoare la biosecuritate sau la necesitățile în materie de sănătate și bunăstare a animalelor în acvacultură.

Activitățile se finalizează cu realizarea unui ghid de bune practici pentru sănătatea și bunăstarea anumitor specii de pești și moluște însoțit de un cod de conduită referitor la biosecuritate sau la necesitățile în materie de sănătate și bunăstarea animalelor în acvacultură.

În cadrul măsurii sunt obligatorii:

  • activitățile de informare și publicitate;
  • activitatea de auditare a proiectului.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară totală pentru acest apel este de 98.952,69 lei, echivalentul a 21.271,00 euro, din care:

  • Alocare financiară pentru ITI Delta Dunării: 0 lei.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 48.846,00 lei (echivalentul a 10.500,00 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,6520 LEI/EUR, valabil în luna ianuarie 2018).

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 23.260,00 lei (echivalentul a 5.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,6520 LEI/EUR, valabil în luna ianuarie 2018).

Intensitatea sprijinului financiar nerambursabil acordat este de 100% din cheltuielile eligibile ale operațiunii.

Contribuția FEPAM în cadrul operațiunii este de 75%, iar contribuția publică națională este de 25%.

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare pentru Măsuri privind sănătatea și bunăstarea animalelor.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se va realiza în sistemul informatic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

19 ianuarie 2018 - 20 martie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Axa prioritară:

PU 2 Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive şi bazate pe cunoaştere

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță