Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POPAM_PU2_ M II.5 b

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • ONG
 • IMM

Obiectiv specific

OS 2.1 Sprijinirea consolidării dezvoltării tehnologice, a inovării și a transferului de cunoștințe

Condiții beneficiari eligibili

 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificarile și completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Asociații constituite conform prevederilor OG nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Activitățile eligibile pentru care se acordă finanțare sunt:

 • servicii de consiliere în materie de gestionare pentru a permite fermelor de acvacultură să respecte legislația Uniunii și a celei naționale privind protecția mediului, precum și cerințele privind amenajarea spațială maritimă;
 • servicii de consiliere privind evaluarea impactului asupra mediului, astfel cum este menționată în Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului și în Directiva 92/43/CEE;
 • servicii de consiliere în materie de gestionare pentru a permite fermelor de acvacultură să respecte legislația Uniunii și cea națională privind sănătatea și bunăstarea animalelor acvatice sau legislația privind sănătatea publică;
 • servicii de consiliere pentru asigurarea și respectare standardelor de sănătate și siguranță bazate pe legislația Uniunii și pe cea națională;
 • realizarea de strategiile de marketing și de afaceri pentru fermele de acvacultură.

În cadrul măsurii sunt obligatorii:

 • activitățile de informare și publicitate;
 • activitatea de auditare a proiectului.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil acordat este de:

 • 30% pentru întreprinderi care nu se încadrează în categoria IMM-urilor;
 • 50% pentru microîntreprinderi, intreprinderi mici, mijlocii şi ONG-urilor cu activitate economică în domeniul acvaculturii;
 • 75 % pentru organizații de producători din domeniul acvaculturii și asociații de organizații de producători din domeniul acvaculturii.

Rata de cofinanțare este în cuantum de minim 70%, 50%, respectiv 25% (în funcție de tipul de beneficiar) prin aport în numerar.

Valoarea maximă și minimă eligibilă aferentă unui proiect va fi precizată în anunțul de lansare a apelului.

Atenție! Un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare în cadrul măsurii.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se va realiza în sistemul informatic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare activă
Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Axa prioritară:

PU 2 Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive şi bazate pe cunoaştere

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță