Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POPAM_PU2_ M II.5 b

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • ONG
 • IMM

Obiectiv specific

OS 2.1 Sprijinirea consolidării dezvoltării tehnologice, a inovării și a transferului de cunoștințe

Condiții beneficiari eligibili

 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificarile și completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Asociații constituite conform prevederilor OG nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Activitățile eligibile pentru care se acordă finanțare sunt:

 • servicii de consiliere în materie de gestionare pentru a permite fermelor de acvacultură să respecte legislația Uniunii și a celei naționale privind protecția mediului, precum și cerințele privind amenajarea spațială maritimă;
 • servicii de consiliere privind evaluarea impactului asupra mediului, astfel cum este menționată în Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului și în Directiva 92/43/CEE;
 • servicii de consiliere în materie de gestionare pentru a permite fermelor de acvacultură să respecte legislația Uniunii și cea națională privind sănătatea și bunăstarea animalelor acvatice sau legislația privind sănătatea publică;
 • servicii de consiliere pentru asigurarea și respectare standardelor de sănătate și siguranță bazate pe legislația Uniunii și pe cea națională;
 • realizarea de strategiile de marketing și de afaceri pentru fermele de acvacultură.

În cadrul măsurii sunt obligatorii:

 • activitățile de informare și publicitate;
 • activitatea de auditare a proiectului.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil acordat este de:

 • 30% pentru întreprinderi care nu se încadrează în categoria IMM-urilor;
 • 50% pentru microîntreprinderi, intreprinderi mici, mijlocii şi ONG-urilor cu activitate economică în domeniul acvaculturii;
 • 75 % pentru organizații de producători din domeniul acvaculturii și asociații de organizații de producători din domeniul acvaculturii.

Rata de cofinanțare este în cuantum de minim 70%, 50%, respectiv 25% (în funcție de tipul de beneficiar) prin aport în numerar.

Valoarea maximă și minimă eligibilă aferentă unui proiect va fi precizată în anunțul de lansare a apelului.

Atenție! Un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare în cadrul măsurii.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se va realiza în sistemul informatic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană