Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POPAM_PU2_ M II.5 a

Beneficiari eligibili

 • Universitate
 • Institut de cercetare

Obiectiv specific

OS 2.1 Sprijinirea consolidării dezvoltării tehnologice, a inovării și a transferului de cunoștințe

Condiții beneficiari eligibili

 • Institute de Cercetare-Dezvoltare;
 • Stațiuni de Cercetare-Dezvoltare;
 • Universități de stat;

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Următoarele categorii de activități sunt eligibile în cadrul acestei măsuri:

 • Crearea de servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere cu accent pe respectarea legislației Uniunii și a celei naționale privind protecția mediului, precum și cerințele privind amenajarea spațială maritimă;
 • Crearea de servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură pentru evaluarea impactului asupra mediului așa cum este menționat în Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului și în Directiva 92/43/CEE;
 • Crearea de servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru a permite fermelor de acvacultură să respectarea legislației Uniunii și a celei naționale cu privire la bunăstarea animalelor acvatice, sănătate și siguranță;
 • Crearea de servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru a permite fermelor de acvacultură să respecte legislației Uniunii și a celei naționale privind standardele de sănătatea publică și siguranță;
 • Crearea de servicii de consiliere pentru fermele de acvacultură cu accent pe strategii de marketing și de afaceri.

În cadrul măsurii sunt obligatorii:

 • activitățile de informare și publicitate;
 • activitatea de auditare a proiectului.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solictantului și nexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil este de 100%  pentru organismele de drept public.

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 4.652.000,00 lei, echivalentul a 1.000.000 EURO Cursul de schimb INFOREURO de 4,6520 LEI/EUR, valabil în luna ianuarie 2018.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 930.400,00 lei (echivalentul a 200.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,6520 LEI/EUR, valabil în luna ianuarie 2018).

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 23.260,00 lei (echivalentul a 5.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,6520 LEI/EUR, valabil în luna ianuarie 2018)

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se va realiza în sistemul informatic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

19 ianuarie 2018 - 20 martie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Axa prioritară:

PU 2 Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive şi bazate pe cunoaştere

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță