Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POPAM_PU1_ M I.22

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • ONG
 • IMM
 • Persoană fizică autorizată
 • Întreprindere individuală/familială

Obiectiv specific

OS 1.4 Sporirea competitivităţii şi a viabilităţii întreprinderilor din domeniul pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scară mică şi îmbunătăţirea siguranţei sau a condiţiilor de lucru

Condiții beneficiari eligibili

 • Persoană fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificarile și completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Asociații constituite conform prevederilor O.G. nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară activitate economică în domeniul pescuitului.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Sprijinul financiar nerambursabil se acordă pentru următoarele activități eligibile:

 • Investiții care adaugă valoare investițiilor pescărești;
 • Investiții în special prin autorizarea pescarilor de a-și desfășura activitățile de prelucrare;
 • Investiții în special prin autorizarea activităților de comercializare și vânzare directă a capturilor;
 • Investițiile inovatoare la bord care îmbunătățesc calitatea produselor pescărești.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 6.123.224,40 lei, echivalentul a 1.333.600 EURO, din care:

 • Alocare financiară pentru ITI: 1.860.800,00 lei, echivalentul a 400.000 EURO (Cursul de schimb INFOREURO de 4,6520 LEI/EUR, valabil în luna ianuarie 2018).

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de:

 • 465.200 lei (echivalentul a 100.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,6520 LEI/EUR, valabil în luna ianuarie 2018)  pentru investiții care adaugă valoare;
 • 116.300,00 lei (echivalentul a 25.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,6520 LEI/EUR, valabil în luna ianuarie 2018) pentru investiții la bord.

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 23.260,00 lei (echivalentul a 5.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,6520 LEI/EUR, valabil în luna ianuarie 2018).

Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil este de:

 • 80% pentru operațiuni referitoare la pescuitul costier la scară mică;
 • 75% pentru organizații de producători, asociații de organizații de producători sau oranizații interprofesionale;
 • 60% pentru organizații de pescari;
 • 50% pentru alte tipuri de beneficiari privați.

Dacă proiectul se adresează pescuitului costier la scară redusă, sprijinul financiar nerambursabil este:

 • maxim 30% pentru întreprinderi mari;
 • maxim 80% pentru pescari și IMM-uri;
 • maxim 80% pentru asociațiile și organizațiile de pescari;
 • maxim 80% pentru organizații de producători sau asociații de organizații de producători.

Rata de cofinanțare a beneficiarului este de minim 70%, 50%, 25%, respectiv 20% în funcție de tipul de beneficiar prin aport în natură, aport în numerar constituit de beneficiar, surse de finanțare (credit bancar).

În cadrul acestui apel un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.

Atenție! Pentru solicitanții care nu se încadrează în categoria IMM-urilor sprijinul financiar nerambursabil este de maxim 30%.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se va realiza în sistemul informatic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

26 ianuarie 2018 - 27 martie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Axa prioritară:

PU 1 Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv şi bazat pe cunoaştere

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță