Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POPAM_PU1_ M I.22

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • ONG
 • IMM
 • Persoană fizică autorizată
 • Întreprindere individuală/familială

Obiectiv specific

OS 1.4 Sporirea competitivităţii şi a viabilităţii întreprinderilor din domeniul pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scară mică şi îmbunătăţirea siguranţei sau a condiţiilor de lucru

Condiții beneficiari eligibili

 • Persoană fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificarile și completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Asociații constituite conform prevederilor O.G. nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară activitate economică în domeniul pescuitului.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Sprijinul financiar nerambursabil se acordă pentru următoarele activități eligibile:

 • Investiții care adaugă valoare investițiilor pescărești;
 • Investiții în special prin autorizarea pescarilor de a-și desfășura activitățile de prelucrare;
 • Investiții în special prin autorizarea activităților de comercializare și vânzare directă a capturilor;
 • Investițiile inovatoare la bord care îmbunătățesc calitatea produselor pescărești.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 6.123.224,40 lei, echivalentul a 1.333.600 EURO, din care:

 • Alocare financiară pentru ITI: 1.860.800,00 lei, echivalentul a 400.000 EURO (Cursul de schimb INFOREURO de 4,6520 LEI/EUR, valabil în luna ianuarie 2018).

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de:

 • 465.200 lei (echivalentul a 100.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,6520 LEI/EUR, valabil în luna ianuarie 2018)  pentru investiții care adaugă valoare;
 • 116.300,00 lei (echivalentul a 25.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,6520 LEI/EUR, valabil în luna ianuarie 2018) pentru investiții la bord.

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 23.260,00 lei (echivalentul a 5.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,6520 LEI/EUR, valabil în luna ianuarie 2018).

Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil este de:

 • 80% pentru operațiuni referitoare la pescuitul costier la scară mică;
 • 75% pentru organizații de producători, asociații de organizații de producători sau oranizații interprofesionale;
 • 60% pentru organizații de pescari;
 • 50% pentru alte tipuri de beneficiari privați.

Dacă proiectul se adresează pescuitului costier la scară redusă, sprijinul financiar nerambursabil este:

 • maxim 30% pentru întreprinderi mari;
 • maxim 80% pentru pescari și IMM-uri;
 • maxim 80% pentru asociațiile și organizațiile de pescari;
 • maxim 80% pentru organizații de producători sau asociații de organizații de producători.

Rata de cofinanțare a beneficiarului este de minim 70%, 50%, 25%, respectiv 20% în funcție de tipul de beneficiar prin aport în natură, aport în numerar constituit de beneficiar, surse de finanțare (credit bancar).

În cadrul acestui apel un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.

Atenție! Pentru solicitanții care nu se încadrează în categoria IMM-urilor sprijinul financiar nerambursabil este de maxim 30%.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se va realiza în sistemul informatic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană