Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POPAM_PU1_ M I.21

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • IMM
 • Persoană fizică autorizată
 • Întreprindere individuală/familială

Obiectiv specific

OS 1.5  Sprijinirea consolidării dezvoltării tehnologice, a inovării, inclusiv a creşterii eficienţei energetice, şi a transferului de cunoștințe

Condiții beneficiari eligibili

 • Persoană fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificarile și completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare).

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Sprijinul financiar nerambursabil va fi acordat pentru sprijinirea creșterii eficienței energetice pentru următoarele investiții:

 • înlocuirea motoarelor principale sau auxiliare;
 • modernizarea motoarelor principale sau auxiliare.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului şi anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil în cadrul acestei măsuri este de maximum 30% din valoare eligibilă a proiectului.

Rata de cofinanţare este de minimum 70%.

I. Pescuit în ape interioare:

Alocarea financiară totală pentru acest apel este de 2.232.960,00 lei, echivalentul a 480.000 euro, din care

 • Alocare financiară pentru ITI: 1.116.480,00 lei, echivalentul a 240.000 euro (Cursul de schimb INFOREURO de 4,6520 LEI/EUR valabil în luna ianuarie
  2018).

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de: 9.304,00 lei (echivalentul a 2.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,6520 LEI/EUR valabil în luna ianuarie
2018).

Nu este prevăzută o valoare minimă eligibilă pentru proiectele din cadrul acestei măsuri.

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.

II. Pescuit marin:

Alocarea financiară totală pentru acest apel este de 3.721.600,00 lei, echivalentul a 800.000 EURO (Cursul de schimb INFOREURO de 4,6520 LEI/EUR valabil în luna ianuarie
2018).

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 186.080,00 lei (echivalentul a 40.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,6520 LEI/EUR valabil în luna ianuarie 2018).

Nu este prevăzută o valoare minimă eligibilă pentru proiectele din cadrul acestei măsuri.

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se va realiza în sistemul informatic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

26 ianuarie 2018 - 27 martie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Axa prioritară:

PU 1 Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv şi bazat pe cunoaştere

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță