Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POPAM_PU1_ M I.17

Beneficiari eligibili

  • ONG
  • Persoană fizică autorizată

Obiectiv specific

OS 1.1 Reducerea impactului pescuitului asupra mediului marin, inclusiv evitarea şi reducerea, în măsura posibilităţilor, a capturilor nedorite

Condiții beneficiari eligibili

  • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
  • Asociații de pescari constituite conform prevederilor OG nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În temeiul articolului 40 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 și a capitolului 4.5 din POPAM, pentru activitățile desfășurate de către pescari de colectare a deșeurilor din mare, se are în vedere opțiunea de a se acorda suport financiar sub formă de compensații acordate pescarilor care în timpul activității de pescuit, practicată în mod curent, colectează o anumită cantitate de deșeuri de diverse categorii.

În condițiile Ghidului Solicitantului sunt definite următoarele categorii de deșeuri:

  • unelte și scule de pescuit pierdute sau abandonate;
  • metale, mase plastice.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 2.938.560,00 lei, din care:

  • Alocarea financiară pentru ITI: 826.470,00 lei, echivalentul a 180.000 EURO (Cursul de schimb INFOREURO de 4,5915 LEI/EUR, valabil în luna septembrie 2017)
  • Alocarea financiară pentru non ITI: 2.112.090,00 le, echivalentul a 460.000,00 euro (Cursul de schimb INFOREURO de 4,5915 LEI/EUR, valabil în luna septembrie 2017)

Sprijinul financiar nerambursabil acordat în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte este sub formă de compensații acordate pescarilor care în timpul activității de pescuit, practicată în mod curent, colectează o anumită cantitate de deșeuri de diverse categorii.

Nivelul compensației se calculează după următoarea formulă:

C = (nr. membrii echipaj prezenți la bord * salariul mediu al echipajului/zi de mare + Alte cheltuieli aferente activităților de pescuit/zi de mare) * nr. de zile pe mare * 20%

Compensația se acordă la colectarea unei cantități de minim de 500 kg deșeuri în decursul a cel puțin 30 zile de iesiri pe mare, în limita a maxim 20 lei /1 kg deșeu predat.

Contribuția FEPAM în cadrul acestei operațiuni este de 75%, iar contribuția publică națională este de 25%.

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se va realiza în sistemul informatic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

18 septembrie 2017 - 17 noiembrie 2017

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Axa prioritară:

PU 1 Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv şi bazat pe cunoaştere

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021