Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POPAM_PU1_ M I.15

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • ONG
 • IMM
 • Persoană fizică autorizată
 • Întreprindere individuală/familială

Obiectiv specific

OS 1.1 Reducerea impactului pescuitului asupra mediului marin, inclusiv evitarea şi reducerea, în măsura posibilităţilor, a capturilor nedorite

Condiții beneficiari eligibili

 • Persoană fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificarile și completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Organizații neguvernamentale (înființate în baza OG 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare), cu activitate în domeniul pescuitului.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În cadrul măsurii I.1 sunt sprijinite proiecte la nivelul întregului teritoriu al României. 

În cadrul acestei cereri de propunere de proiecte, sprijinul financiar nerambursabil se acordă pentru îmbunătățirea performanței și competitivității generale în scopul promovării pescuitului durabil, pentru următoarele activități:

 • în echipamente care îmbunătățesc selectivitatea uneltelor de pescuit în funcție de dimensiuni sau specii;
 • la bord sau în echipamente care elimină practica de aruncare înapoi în mare a capturilor, prin evitarea și reducerea capturilor nedorite de stocuri comerciale, sau care manipuleaz capturi nedorite care urmează să fie debarcate în conformitate cu articolul 15 din Reculamentul (UE) nr. 1380/2013;
 • în echipamente care limitează și, acolo unde este posibil, elimină impactul fizic și biologic al pescuitului asupra ecosistemului sau asupra fundului mării;
 • în echipamente care protejează capturile și uneltele împotriva mamiferelor și a păsărilor protejate prin Directiva 92/43/CEE a Consiliului sau prin Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1), cu condiția să nu fie subminată selectivitatea uneltelor de pescuit și să fie introduse toate măsurile corespunzătoare în vederea evitării provocării de daune fizice a animalelor de pradă.

În cadrul măsurii sunt obligatorii:

 • activitățile de informare și publicitate;
 • activitatea de auditare a proiectului.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară totală pentru acest apel este de 2.791.200 lei, echivalentul a 600.000 euro, din care:

 • Alocare financiară pentru ITI: 837.360 lei, echivalentul a 180.000 euro (Cursul de schimb INFOREURO de 4,652 LEI/EUR, valabil în luna ianuarie 2018).

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 116.300,00 lei (echivalentul a 25.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,652 LEI/EUR, valabil în luna ianuarie 2018).
Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 11.630,00 lei (echivalentul a 2.500 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,652 LEI/EUR, valabil în luna ianuarie 2018).

Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil acordat în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte este de:

 • maxim 30% pentru întreprinderi mari;
 • maxim 50% pentru IMM-uri;
 • maxim 60% pentru Asociațiile de pescari.

Dacă proiectul se adresează pescuitului costier la scară redusă:

 • maxim 30% pentru întreprinderi mari;
 • maxim 80% pentru IMM-uri;
 • maxim 80% pentru Asociațiile și Organizațiile de pescari.

Rata de cofinanțare pentru beneficiarul privat este de minim 70%, 50%, 40%, respectiv 20% în funcție de tipul de beneficiar / operațiune.

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se va realiza în sistemul informatic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

26 ianuarie 2018 - 27 martie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Axa prioritară:

PU 1 Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv şi bazat pe cunoaştere

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță