Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POPAM_PU1_ M I.2 servicii de consiliere

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • ONG
 • IMM
 • Instituție publică
 • Persoană fizică autorizată
 • Întreprindere individuală/familială

Obiectiv specific

OS 1.4 Sporirea competitivității şi a viabilităţii întreprinderilor din domeniul pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scară mică şi îmbunătăţirea condițiilor de siguranţă sau de lucru

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții eligibili sunt:

 • operatorii economici care practică pescuitul comercial;
 • organizațiile / asociațiile de pescari care au minim 5 pescari comerciali;
 • organizațiile de producători cu activitate în domeniul pescuitului;
 • organisme de drept public.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În cadrul acestei cereri de propunere de proiecte, sprijinul financiar nerambursabil se acordă pentru îmbunătățirea performanței și competitivității generale în scopul promovării pescuitului durabil, pentru următoarele activități:

 • studiile de fezabilitate și serviciile de consiliere care evaluează viabilitatea proiectelor potențial eligibile pentru sprijin FEPAM;
 • furnizarea de servicii de consultanță profesională cu privire la sustenabilitatea mediului, având ca obiectiv limitarea și, acolo unde este posibil, eliminarea impactului negativ al activităților de pescuit asupra ecosistemelor marin, terestru și de apă dulce;
 • furnizarea de servicii de consultanță profesională cu privire la strategii de afaceri și de marketing.

În cadrul măsurii sunt obligatorii:

 • activitățile de informare și publicitate;
 • activitatea de auditare a proiectului.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară totală pentru acest apel este de 5.427.953,6 lei, echivalentul a 1.166.800 EURO, din care:

 • Alocare financiară pentru ITI Delta Dunării: 1.860.800 lei, echivalentul a 400.000,00 EURO (Cursul de schimb INFOREURO de 4,652 LEI/EUR, valabil în luna ianuarie 2018).

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 116.300 lei (echivalentul a 25.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,652 LEI/EUR, valabil în luna ianuarie 2018).

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 11.630 lei (echivalentul a 2.500 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,652 LEI/EUR, valabil în luna ianuarie 2018).

Valoarea totală eligibilă se va calcula direct proporțional cu numărul de pescari care vor beneficia de serviciile de consiliere astfel:

 • în situația în care solicitantul este o organizație de pescari / organizație de producători sau organism de drept public:
  • maxim 2.000 Euro / pescar pentru servicii de consultanță pentru proiecte care presupun doar achiziții simple (fără construcții-montaj);
  • maxim 12.000 Euro / pescar pentru servicii de consultanță pentru proiecte care presupun construcții-montaj.
 • în situația în care solicitantul este un operator economic din pescuit:
  • maxim 3.000 Euro / pescar pentru servicii de consultanță pentru proiecte care presupun doar achiziții simple (fără construcții-montaj);
  • maxim 16.000 Euro / pescar pentru servicii de consultanță pentru proiecte care presupun construcții-montaj.

Rata de cofinanțare pentru beneficiarul privat este de minim 70%, 50%, 40%, 25%, respectiv 20% în funcție de tipul de beneficiar.

Durata de implementare a unui proiect este de minimum 1 lună și maximum 6 luni.

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se va realiza în sistemul informatic MySMIS.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

26 ianuarie 2018 - 27 martie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Axa prioritară:

PU 1 Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv şi bazat pe cunoaştere

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță