Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POPAM_PU1_ M I.1 inovare

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • ONG
 • IMM
 • Universitate
 • Institut de cercetare
 • Persoană fizică autorizată
 • Întreprindere individuală/familială

Obiectiv specific

OS 1.5  Sprijinirea consolidării dezvoltării tehnologice, a inovării, inclusiv a creşterii eficienţei energetice, şi a transferului de cunoștințe

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții eligibili sunt:

 • operatorii economici care practică pescuitul comercial;
 • organizațiile / asociațiile de pescari;
 • organizațiile de producători cu activitate în domeniul pescuitului;
 • institute de cercetare-dezvoltare;
 • stațiuni de cercetare-dezvoltare;
 • universități.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În cadrul măsurii I.1 sunt sprijinite proiecte la nivelul întregului teritoriu al României. 

În cadrul acestei cereri de propunere de proiecte, sprijinul financiar nerambursabil se acordă pentru îmbunătățirea performanței și competitivității generale în scopul promovării pescuitului durabil, pentru următoarele activități:

 • dezvoltarea și / sau introducerea unor produse și echipamente noi sau substanțial îmbunătățite în domeniul pescuitului;
 • dezvoltarea și / sau introducerea unor produse și tehnici noi sau îmbunătățite în domeniul pescuitului;
 • dezvoltarea și / sau introducerea unor sisteme de gestionare și organizare noi sau îmbunătățite, inclusiv la nivelul prelucrării și al comercializării peștelui.

În cadrul măsurii sunt obligatorii:

 • activitățile de informare și publicitate;
 • activitatea de auditare a proiectului.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 1.302.560,00 lei, echivalentul a 280.000,00 euro, din care:

 • Alocare financiară pentru ITI Delta Dunării: 372.160,00 lei, echivalentul a 80.000,00 euro (Cursul de schimb INFOREURO de 4,652 LEI/EUR, valabil în luna ianuarie 2018).

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 372.160,00 lei (echivalentul a 80.000,00 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,652 LEI/EUR, valabil în luna ianuarie 2018).

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 23.260,00 lei (echivalentul a 5.000,00 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,652 LEI/EUR, valabil în luna ianuarie 2018).

Rata de cofinanțare pentru beneficiarul privat este de minim 70%, 50%, 25%, respectiv 20% în funcție de tipul de beneficiar.

Durata de implementare a unui proiect este de minimum 3 luni și maximum 12 luni.

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se va realiza în sistemul informatic MySMIS.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

26 ianuarie 2018 - 27 martie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Axa prioritară:

PU 1 Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv şi bazat pe cunoaştere

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021