Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POPAM_PU 2_M II.4

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • IMM

Obiectiv specific

OS 2.3 Protejarea și refacerea biodiversității acvatice și îmbunătățirea ecosistemelor legate de acvacultură și promovarea unei acvaculturi eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor

Condiții beneficiari eligibili

Categoriile de solicitanţi eligibili care pot accesa fonduri nerambursabile sunt întreprinderile care au ca obiect de activitate înregistrat – Cod CAEN 0321 – „Acvacultura maritimă” sau 0322 – „Acvacultura în ape dulci”.

Sunt eligibile numai întreprinderile care au desfășurat activități în domeniul acvaculturii cel puțin în ultimii 2 ani și continuă în prezent.

Pentru a fi eligibili în vederea obţinerii finanţării pentru Măsura II.4 - Investiţii productive în acvacultură– creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • Să aibă obiect de activitate înregistrat – Cod CAEN 0321 – „Acvacultura maritimă” sau 0322 – „Acvacultura în ape dulci”;
 • Au desfășurat activități în domeniu cel puțin în ultimii 2 ani și continuă în prezent, nu se află în proces de lichidare, fuziune, reorganizare, faliment;
 • Se încadrează în una din categoriile de mai jos: 
  • microîntreprindere;
  • întreprindere mică;
  • întreprindere mijlocie;
  • întreprindere mare.

Atenție! Solicitanții care își încep activitatea în domeniul acvaculturii nu sunt eligibili pentru această măsură.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Conform Art. 48 alineatul (1) litera(k) din Regulamentului (UE) nr. 508/2014, POPAM poate sprijini: investiţii care sporesc eficiența energetică și promovează conversia întreprinderilor din domeniul acvaculturii la sursele de energie regenerabile.

Sprijinul se acordă pentru modernizarea întreprinderilor existente din domeniul acvaculturii privind utilizarea surselor regenerabile de energie, precum și eficiența energetică. 

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 13.247.970,25 lei, echivalentul a 2.847.801,00 EURO, din care:

 • Alocare financiară pentru ITI: 4.652.000,00 lei, echivalent a 1.000.000,00 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,652 LEI/EUR, valabil în luna ianuarie 2018

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 1.163.000,00 lei (echivalentul a 250.000,00 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,652 LEI/EUR, valabil în luna ianuarie 2018).

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 23.260,00 lei (echivalentul a 5.000,00 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,652 LEI/EUR, valabil în luna ianuarie 2018).

Cuantumul sprijinului financiar neramabursabil acordat în cadrul acestei Cereri de finanțare este de:

 • 50% din valoarea eligibilă a proiectului(inclusiv TVA eligibilă) pentru microîntreprinderi, intreprinderi mici, mijlocii şi ONG-uri cu activitate economică în domeniul acvaculturii;
 • 30%din valoarea eligibilă a proiectului (inclusiv TVA eligibilă) pentru întreprinderile mari.
 • Pentru implementarea proiectului, beneficiarul se va angaja să asigure o cofinanțare în procent de minim 50%, respectiv 70% (funcţie de încadrarea în categoria de IMM) din valoarea eligibilă a proiectului. Cofinanţarea investiţiei de către beneficiar poate fi realizată prin mai multe modalităţi: aport în natură, aport în numerar constituit de beneficiar, surse de finanţare (credit bancar) sau combinații dintre acestea.

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se va realiza în sistemul informatic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

19 ianuarie 2018 - 20 martie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Axa prioritară:

PU 2 Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive şi bazate pe cunoaştere

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță