Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POPAM_PU5_M IV.4

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • ONG
 • IMM
 • Persoană fizică autorizată
 • Întreprindere individuală/familială
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații

Obiectiv specific

OS 5.2 Încurajarea investiţiilor în sectoarele prelucrării și comercializării

Condiții beneficiari eligibili

 • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificarile și completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare).
 • Asociații / fundaţii / federaţii constituite legal, care desfășoară activitate economică, inclusiv organizaţii de pescari, organizaţii de producători recunoscute, asociaţii organizaţii de producători recunoscute sau organizaţii interprofesionale recunoscute.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În cadrul măsurii de finanțare IV.4 sunt eligibile activități care presupun construirea de noi unități și/sau extinderea / modernizarea unităților existente precum și echiparea acestora pentru cel puțin una din următoarele tipuri de investiții:

 • Investiţii în prelucrarea produselor pescăreşti şi de acvacultură care contribuie la economia de energie sau care reduc impactul asupra mediului, inclusiv în ceea ce priveşte tratamentul deşeurilor, pentru solicitanţii cu istoric în activitatea de procesare a produselor pescărești și de acvacultură;
 • Investiţii în prelucrarea produselor pescăreşti şi de acvacultură care îmbunătăţesc siguranţa, igiena, sănătatea şi condiţiile de muncă, pentru solicitanţii cu istoric în activitatea de procesare a produselor pescărești și de acvacultură;
 • Investiţii în prelucrarea capturilor de peşte comercial care nu poate fi destinat consumului uman;
 • Investiţii în prelucrarea subproduselor pescăreşti şi de acvacultură care rezultă din activităţile de prelucrare principale;
 • Investiţii în prelucrarea produselor obţinute din acvacultura ecologică, în conformitate cu articolele 6 şi 7 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007;
 • Investiţii în prelucrarea produselor pescăreşti şi de acvacultură care au ca rezultat produse noi sau îmbunătăţite, procese noi sau îmbunătăţite sau o gestiune şi sisteme de organizare noi sau îmbunătăţite.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 34.462.941,74 lei, echivalentul a 7.408.199,00 EURO din care:

 • Alocare financiară pentru ITI: 13.956.000,00 lei, echivalentul a 3.000.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,6520 LEI/EUR, valabil în luna ianuarie 2018.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 9.304.000,00 lei (echivalentul a 2.000.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,6520 LEI/EUR, valabil în luna ianuarie 2018).
Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 23.260,00 lei (echivalentul a 5.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,6520 LEI/EUR, valabil în luna ianuarie 2018).

Intensitatea maximă a ajutorului public este cuprins între 50% - 75% din valoarea totală eligibilă a proiectului (inclusiv TVA eligibilă) în funcţie de categoria solicitantului, contribuţia acestuia fiind în cazul acestei măsuri de minim 25% din valoarea totală eligibilă a proiectului (inclusiv TVA eligibilă).

Pentru derularea proiectului, solicitantul va asigura cofinanţarea investiţiei, în cuantumul corespunzător (între 25% - 50%) prin mai multe modalităţi: aport în natură, aport în numerar constituit de beneficiar, surse de finanţare (credit bancar).

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se va realiza în sistemul informatic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

19 ianuarie 2018 - 20 martie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Axa prioritară:

PU 5 Stimularea comercializării şi prelucrării

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 04 martie 2021
Ieri, 03 martie 2021