Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POPAM_PU2_ M II.10

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • ONG
 • IMM
 • Întreprindere individuală/familială

Obiectiv specific

OS 2.4 Promovarea acvaculturii cu un nivel ridicat al protecţiei mediului înconjurător şi promovarea sănătăţii animalelor, precum şi a siguranţei şi sănătăţii publice

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții eligibili în vederea acordării sprijinului financiar nerambursabil acordat prin Măsura II.10 Acvacultura care furnizează servicii de mediu sunt operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul acvaculturii și care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • Solicitantul desfăşoară activitate în domeniul acvaculturii, deţine în exploatare amenjări piscicole situate în situri Natura 2000 care înregistrează pierderi de venituri, cauzate de îndeplinirea cerinţelor de management / restricțiilor prevăzute în autorizația de mediu, aferente siturilor Natura 2000;
 • Solicitantul nu se află în stare de faliment, în situație de insolvență sau de lichidare, reorganizare, fuziune;
 • Solicitantul nu a fost declarat vinovat cu privire la fraudarea fondurilor europene sau naționale în baza unei hotărâri definitive și irevocabile emisă de o instanță de judecată;
 • Solicitantul nu se află în situaţiile prevăzute la art.10 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014;
 • Solicitantul are:
  • angajat un specialist cu studii superioare în acvacultură sau
  • un angajat cu cel puțin studii medii și cel puţin 1 an experiență în domeniul acvaculturii sau
  • un contract de prestări servicii cu o firmă specializată în acvacultură.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Potrivit art. 54 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 508/2014, FEPAM poate sprijini metodele de acvacultură compatibile cu necesităţile specifice de mediu şi care fac obiectul cerinţelor specifice de management rezultate în urma desemnării siturilor Natura 2000 sau în legislatia națională care transpune prevederile Directivei 92/43/CEE și a Directivei 2009/147/CE.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Intensitatea ajutorului public este de 100 % din valoarea compensației, in conformitate cu prevederile art.95, alin. (2), litera e) din Regulamentul (UE) nr. 508 / 2014.

Contribuţia FEPAM în cadrul operaţiunii este de 75%, iar contribuţia publică naţională este de 25%.

Alocarea financiară totală este de 20.767.401,43 lei, echivalentul a 4.471.878,00 Euro la cursul de schimb INFOREURO de 4,644lei / Euro, valabil în luna decembrie 2017.

Nu este prevăzută o valoare eligibilă minimă sau maximă pentru proiectele din cadrul acestei măsuri. 

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.

Depunerea proiectului

Cererea de finanțare și anexele sale vor fi depuse prin aplicația electronică MySMIS2014 disponibil la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis. 

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

05 decembrie 2017 - 29 decembrie 2017

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Axa prioritară:

PU 2 Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive şi bazate pe cunoaştere

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță