Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POPAM_PU2_ M II.2

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • ONG
 • IMM
 • Persoană fizică autorizată
 • Întreprindere individuală/familială

Obiectiv specific

OS 2.2 Sporirea competitivităţii şi a viabilităţii întreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv îmbunătăţirea siguranţei sau a condiţiilor de lucru, în special ale IMM-urilor

Condiții beneficiari eligibili

Categoriile de solicitanţi eligibili care pot accesa fonduri nerambursabile sunt cei care au ca obiect de activitate înregistrat – Cod CAEN 0321 – „Acvacultura maritimă” sau 0322 – „Acvacultura în ape dulci”. Sunt eligibile întreprinderile având istoric de funcționare cât și întreprinderi nou înființate, respectiv:

 • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificarile și completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Regii autonome ce au obiect de activitate înregistrat „acvacultura”;
 • Asociații constituite conform prevederilor OG nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

a) investiţii productive în acvacultură;
b) investiţii în diversificarea producţiei de acvacultură şi a speciilor de cultură;
c) investiţii în modernizarea unităţilor de acvacultură, inclusiv îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi de siguranţă a lucrătorilor din domeniul acvaculturii;
d) investiţii în îmbunătăţirea şi modernizarea referitoare la sănătatea şi bunăstarea animalelor, inclusiv achiziţionarea de echipamente în scopul de a proteja fermele împotriva animalelor sălbatice de pradă;
f) investiţiile care vizează sporirea calităţii sau a valorii produselor de acvacultură;
g) investiţii în refacerea iazurilor sau a lagunelor existente utilizate pentru acvacultură prin îndepărtarea mâlului sau investiţiile menite să prevină depunerea mâlului;
h) investiţii în diversificarea veniturilor obţinute de întreprinderile din domeniul acvaculturii prin dezvoltarea unor activităţi complementare.

Sprijinul prevăzut la litera (h) se acordă numai întreprinderilor din domeniul acvaculturii, cu condiţia ca activităţile complementare să fie legate de activitatea de acvacultură, respectiv:

 • procesare, cu condiția ca cel puțin 50% din materia primă să provină din producție proprie;
 • comercializarea directă - centru de vânzare (magazin pescăresc) direct către consumatorii finali;
 • activități de alimentație publică;
 • activități de cazare (exclus hoteluri);
 • turismul piscicol, turismul pentru pescuitul de agrement, turism legat de observarea păsărilor acvatice, turism educaţional referitor la protecţia mediului acvatic;
 • operațiuni care includ reducerea impactuluiacvaculturii asupra mediului;
 • activitățile educaționale referitoare la acvacultură.

Lista de activități complementare de mai sus este orientativă.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel este de 241.396.206,29 lei, echivalentul a 51.890.844 euro, din care:

 • Alocare financiară pentru ITI DD: 83.736.000,00 lei, echivalentul a 18.000.000 euro. Cursul de schimb INFOREURO de 4,6520 LEI/EUR (valabil în luna ianuarie 2018). 

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 18.608.000,00 lei (echivalentul a 4.000.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,6520 LEI/EUR, valabil în luna ianuarie 2018).

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 23.260,00 lei (echivalentul a 5.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,6520 LEI/EUR, valabil în luna ianuarie 2018). 

Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil acordat este de:

 • 50% din valoarea eligibilă a proiectului (inclusiv TVA eligibilă) pentru microîntreprinderi, intreprinderi mici, mijlocii şi ONG-urile cu activitate economică în domeniul acvaculturii;
 • 30% din valoarea eligibilă a proiectului (inclusiv TVA eligibilă) pentru întreprinderile care nu se încadrează în definiţia IMM-urilor şi ONG-urilor cu activitate economică în domeniul acvaculturii.

Rata de cofinanțare este în cuantum de minim 50%, respectiv minim 70% în funcție de încadrarea în categoria IMM.

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se va realiza în sistemul informatic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

19 ianuarie 2018 - 20 martie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Axa prioritară:

PU 2 Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive şi bazate pe cunoaştere

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță