Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POPAM_PU1_M I.23

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • IMM
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Persoană fizică autorizată
 • Întreprindere individuală/familială

Obiectiv specific

OS 1.4 Sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din domeniul pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scară mică și îmbunătățirea siguranței sau a condițiilor de lucru

Condiții beneficiari eligibili

 • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificarile și completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare);
 • Asociații constituite conform prevederilor OG nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară activitate economică;
 • Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” S.A. Constanţa (înfiinţată în baza H. G. nr.517/1998,completată şi modificată prin H. G. nr.464/2003);
 • Autoritățile publice sau instituţiile publice care acţionează la nivel central ori la nivel regional sau local pentru modernizarea porturilor de pescuit, locuri de debarcare și a centrelor de licitații.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

​Activități eligibile:

 • Modernizarea infrastructurii specifice activității de pescuit comercial – infrastructura porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare;
 • Înființarea sau modernizarea adăposturilor pescărești în vederea îmbunătățirii siguranței pescarilor;
 • Instalațiile de colectare a deșeurilor generate de activitățiile de realizare a proiectelor de investiții în porturi sau puncte de debarcare, inclusiv a deșeurilor marine în scopul aducerii unei contribuţii la protecţia mediului.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 17.312.883,00 lei, echivalentul a 3.721.200,00 euro, din care:

 • Alocare financiară pentru ITI: 3.722.000,00 lei echivalentul a 800.000,00 euro la cursul de schimb INFOREURO de 4,6525 LEI/EUR (valabil în luna aprilie 2018).

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de:

 • investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit: 11.631.250,00 lei (echivalentul în lei a 2.500.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,6525 LEI/EUR, valabil în luna aprilie 2018); 
 • modernizarea infrastructurii specifice a punctelor de debarcare sau halelor de licitații: 2.326.250,00 lei (echivalentul în lei a 500.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,6525 LEI/EUR, valabil în luna aprilie 2018);
 • înființarea sau modernizarea adăposturilor pescărești: 1.861.000,00 lei (echivalentul în lei a 400.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,6525 LEI/EUR, valabil în luna aprilie 2018). 

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 23.262,50 lei (echivalentul a 5.000,00 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,6525 LEI/EUR, valabil în luna aprilie 2018).

Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil este de:

 • 100% pentru organisme de drept public;
 • 80% operațiuni referitoare la pescuitul costier la scară mică;
 • 75% pentru organizații de producători, asociații de organizații de producători sau oranizații interprofesionale;
 • 60% pentru organizații de pescari sau alți beneficiari colectivi;
 • 50% pentru alte tipuri de beneficiari privați.

Dacă proiectul se adresează pescuitului costier la scară redusă, sprijinul financiar nerambursabil este:

 • maxim 30% pentru întreprinderi mari;
 • maxim 80% pentru pescari și IMM-uri;
 • maxim 80% pentru asociațiile și organizațiile de pescari;
 • maxim 80% pentru organizații de producători sau asociații de organizații de producători.

Rata de cofinanțare a beneficiarului este de minim 70%, 50%, 40%, 25%, respectiv 20% în funcție de tipul de beneficiar prin aport în natură sau aport în numerar.

Aenție! Pentru solicitanții care nu se încadrează în categoria IMM-urilor sprijinul financiar nerambursabil este de maxim 30%.

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare pentru - Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitații și adăposturi.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se va realiza în sistemul informatic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

27 aprilie 2018 - 27 iulie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Axa prioritară:

PU 1 Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv şi bazat pe cunoaştere

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță